"adherence" translation into Hungarian

EN

"adherence" in Hungarian

EN

adherence {noun}

volume_up
1. general
Of the choices presented by the Commission, adherence to the status quo is not a viable option.
A Bizottság által bemutatott lehetőségek közül a status quo-hoz való ragaszkodás nem életképes opció.
With its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
A tervgazdasághoz való makacs ragaszkodás következtében Kuba már a lakosság legalapvetőbb szükségleteit sem tudja kielégíteni.
adherence
volume_up
tapadás {noun} (fizikai)
2. "to rules"
adherence
volume_up
pontos betartás {noun} (szabályoké)

Context sentences for "adherence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOur choice is demilitarisation and adherence to the principles of international law.
Mi a fegyverek kivonására és a nemzetközi jog elveihez való csatlakozásra szavazunk.
EnglishWith imports, however, adherence to our own rules can hardly be monitored.
Viszont az import miatt nehezen lehet nyomon követni saját szabályaink betartását.
EnglishCan the Commission provide an up-to-date assessment of current adherence to the rules?
Tudna-e a Bizottság naprakész értékelést adni arról, hogy miként tartják be a szabályokat?
EnglishI would ask you to be stricter about ensuring adherence to the set speaking time.
Szeretném megkérni, hogy biztosítsa a kiszabott idő betartását.
EnglishAre there not intentionally varying standards in the area of adherence to human rights?
Szándékosan vannak eltérő normák az emberi jogok betartását illetően?
EnglishCredibility means, first of all, adherence to our values and principles.
A hitelesség természetesen mindenekelőtt az értékeinkhez és elveinkhez való ragaszkodást jelenti.
EnglishThese relations must be founded on respect for human rights and adherence to international law.
A kapcsolatoknak az emberi jogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartásán kell alapulniuk.
Englishelephants can REMEMBER centers, clinging caramels and the delicious stickiness and adherence of meringues.
Azért megyek el felelte végül önmagának határozottan , hogy megnézzem, milyen.
EnglishOf the choices presented by the Commission, adherence to the status quo is not a viable option.
A Bizottság által bemutatott lehetőségek közül a status quo-hoz való ragaszkodás nem életképes opció.
EnglishWhat is required is, simply, adherence to the provisions of the various UN resolutions on the matter.
Pusztán arra lenne szükség, hogy tartsák be az ez ügyben hozott különféle ENSZ-határozatok rendelkezéseit.
EnglishThe European Parliament therefore recommends strict adherence to the principle of Community preference.
Az Európai Parlament ezért azt ajánlja, hogy szigorúan ragaszkodjunk a közösségi preferencia alapelvéhez.
EnglishThat agreement is a symbol of the European Union's complete adherence to the ultra-liberal logic of the WTO.
Az a megállapodás az Európai Uniónak a WTO ultraliberális logikájához történő ragaszkodását szimbolizálja.
EnglishThis practice has to be stopped and strict adherence to the regulation must be observed in all Member States.
Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, és minden tagállamban ügyelni kell a rendelet szigorú betartására.
EnglishNegotiations may continue only with full adherence to the principles and values of the European Union.
A tárgyalások csak úgy folytatódhatnak, ha az Európai Unió elvei és értékei teljes mértékben betartásra kerülnek.
EnglishWe already have countless trade agreements that make no demands in terms of adherence to social standards.
Már ma is van számtalan olyan kereskedelmi megállapodásunk, amelyek nem követelik meg a szociális normák betartását.
EnglishIn the Highlands of Scotland there is a long tradition among the aristocracy of devout adherence to the Roman Catholic faith.
A skót felföld arisztokrata körei hosszú-hosszú idők óta buzgón kötődnek a római katolikus hithez.
EnglishWe must deal with them and resolve them by strengthening the mechanism for monitoring adherence.
Foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal, és meg kell oldanunk őket a betartás nyomon követési mechanizmusának megerősítésével.
EnglishThey were, however, less effective in ensuring adherence to the principle of equal pay for work of equal value.
Kevésbé voltak hatékonyak azonban azon elv betartásának biztosításában, hogy azonos értékű munkáért azonos díjazás jár.
EnglishIt is also regrettable and violent when Islamic radicals adopt this same dogged adherence to ingrained traditions.
Sajnálatos és erőszakos az is, amikor az iszlám radikálisok ugyanezt a makacs ragaszkodást tanúsítják a megrögzött hagyományok iránt.
EnglishThe EU is sending out a message that it is political games, not adherence to the criteria, which will determine the accession process.
Az EU ezzel azt jelzi, hogy a csatlakozási folyamatban a politikai játszmák a döntőek, nem a csatlakozási kritériumok.

Synonyms (English) for "adherence":

adherence