Context sentences for "to adjust" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHolding the, burning brand before him, he allowed his eyes a moment to adjust.
Maga elé tartotta a szövétneket, és várt egy percig, hogy a szeme alkalmazkodhasson.
EnglishDespite the blackness of the enclosure, his eyes were able to adjust immediately.
Sötét volt a sátor belsejében, de Risca szeme azonnal alkalmazkodott hozzá.
EnglishReference fluids Two reference fluids are used to adjust the densimeter.
Referenciafolyadékok Két referenciafolyadék segít a sűrűségmérő beállításában.
EnglishShe puffed loosely and blinked, then put her hand up to adjust the cigarette.
Könnyedén pöfékelt, és hunyorított, aztán felemelte a kezét, hogy elrendezze a cigarettát.
EnglishAutomatically adjust the character spacing for specific letter combinations.
Automatikusan beállítja a betűközt a meghatározott betűkombinációkhoz.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó utasításainak megfelelően kell beállítani.
EnglishThus, we need to adjust procedures, both in practice and in legislation.
Így hát ki kell igazítanunk az eljárásokat, úgy a gyakorlatban, mint a jogszabályokban.
EnglishThe method used to adjust the choke shall be that indicated by the manufacturer.
A hidegindítót a gyártó előírásainak megfelelően kell beállítani.
EnglishThe first is the tight time scale allowed for Member States to adjust their fishing effort.
Az első a tagállamoknak a halászati erőkifejtésük szabályozására adott idő.
EnglishHe skipped nimbly from one kilta to the next, making pretence to adjust each conical basket.
Fürgén ugrott egyik sátortól a másikhoz, mintha mindent rendbe akart volna szedni...
EnglishIt took him the first half-hour of the trek to adjust his balance.
Az első fél órát azzal töltötte, hogy kitapasztalja a hátizsák súlyeloszlását.
EnglishIt's just that it's going to take a little while to adjust to the additional weight.'
Csak szükségem van egy kis időre, hogy hozzászokjak a plusz teherhez.
EnglishWe have been squabbling for years about the Commission proposal to adjust car tax.
Évek óta civakodunk a Bizottságnak a gépjárműadók kiigazításával kapcsolatos javaslata felett.
EnglishYou can adjust volume on this dial here- He showed them the knob on the Microphone root.
Itt lehet a hangerőt állítani - mutatta a kis csavart a mikrofon alján.
EnglishI've done my best to understand what happened, hoping to adjust to it.
Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy megértsem a történteket, remélve, le tudom zárni.
EnglishThe young men who were with them tried to adjust things, but without avail.
A velük lévő két fiatal férfi hasztalan igyekezett csitítani őket.
EnglishSparhawk walked away from the embers of their fire to allow his eyes to adjust to the darkness.
Sparhawk távolabb sétált a tűz fénykörétől, hogy a szeme hozzászokjon a sötétséghez.
EnglishEnter the amount by which you want to adjust the transparent area of the gradient.
Írja be a színátmenet áttetsző területét módosító mennyiséget.
EnglishHis daemon, the snow leopard, sprang up to follow him, and he turned to adjust something beside her.
Daimónja, a hóleopárd utánaszökkent, Lord Asriel igazgatott valamit az oldalán.
English'I suppose we could,' Flere-Imsaho said, tugging at the robe to adjust it.
De, csinálhatunk válaszolta Flere-Imsaho, és a köpenyt igazgatta.

Synonyms (English) for "adjustment":

adjustment
adjustable spanner