EN

administrative {adjective}

volume_up
administrative (also: executive)
Taiwan is a developed country with high technical and administrative standards.
Tajvan magas technikai és adminisztratív színvonalon álló, fejlett ország.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
El kell kerülni azonban a termelőinkre háruló további adminisztratív terheket.
Minimising administrative costs imposed by legislation (vote)
A jogalkotáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek minimalizálása (szavazás)
administrative (also: executive)
The Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
A görög oktatási rendszert törvények és közigazgatási jogszabályok szabályozzák.
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
Alvarez asszony jelentése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről,
These may include administrative data sources such as business registers.
Ezek között lehetnek közigazgatási adatforrások is, mint például a cégnyilvántartás.

Context sentences for "administrative" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI can see more on the administrative side, Bea answered with remarkable honesty.
Több hasznomat veszik a hivatal körül válaszolta Bea figyelemreméltó őszinteséggel.
EnglishLuxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Luxemburg ad otthont az adminisztrációs irodáknak (más néven a „Főtitkárságnak”).
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
A görög oktatási rendszert törvények és közigazgatási jogszabályok szabályozzák.
EnglishThis is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Ez meghaladja az eredeti, 5,2%-os növekedésre vonatkozó igazgatási igény felét.
EnglishThose exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
A két kivétel az igazgatási kiadások, valamint a gazdasági és pénzügyek területe.
EnglishThat secures the beachhead pretty slick, and the landing is just administrative.
Ez simán biztosítja az inváziós hídfőt, és a partraszállás pusztán szervezés kérdése.
EnglishWe certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Biztosan nem akarunk felesleges adminisztratív vagy pénzügyi akadályokat állítani.
Englishthe report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
Alvarez asszony jelentése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről,
EnglishWith a good administrative system there is a clear division of responsibility.
A jó adminisztrációs rendszerre a felelősség egyértelmű megosztása jellemző.
EnglishWe support the objective of removing the unnecessary administrative burdens.
Támogatjuk a szükségtelen igazgatási terhek megszüntetésére vonatkozó célkitűzést.
EnglishTaiwan is a developed country with high technical and administrative standards.
Tajvan magas technikai és adminisztratív színvonalon álló, fejlett ország.
EnglishFinally, I would draw attention to one small, unfortunately administrative shortcoming.
Végezetül egy apró, de szerencsétlen szervezési hibára hívnám fel a figyelmüket.
EnglishThere should be no extra administrative burdens for our producers, however.
El kell kerülni azonban a termelőinkre háruló további adminisztratív terheket.
EnglishAt 6%, the EU's administrative costs are lower than quite a few of its Member States.
Az EU igazgatási költségei a maguk 6%-os szintjével sok tagállaménál alacsonyabbak.
EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Az ilyen adminisztratív mechanizmusok egyszerre nehézkesek és önkényesek is lehetnek.
EnglishThere is great urgency to lift Europe out of its budgetary and administrative muddle.
Sürgősen ki kell húzni Európát a költségvetési és adminisztratív zűrzavarból.
EnglishWhere there is a need for administrative support, let us invent new mechanisms.
Ahol igazgatási támogatásra van szükség, találjunk ki új mechanizmusokat.
EnglishOne decision, of course, relates to the headquarters of the administrative office.
Az egyik döntés persze az adminisztratív központ székházához kapcsolódik.
EnglishMy nature is to be in favour of less red tape and of administrative simplification.
Természettől fogva pártolom a kisebb bürokráciát és az adminisztráció egyszerűsítését.
EnglishThis makes European industry more competitive and means less administrative hassle.
Ez az európai ipart versenyképesebbé teszi, és kevesebb adminisztrációs terhet jelent.