EN

admiringly {adverb}

volume_up
admiringly
Kurtz raised the paper hat and looked at it admiringly.
Kurtz fölemelte a papírcsákót, és csodálattal nézte.
Iszonyatosan erős vagy - jegyezte meg csodálattal Tony.
Dörzsölt fickó mondtam csodálattal.

Context sentences for "admiringly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRalph glanced at them admiringly, and when Jack saw his glance he explained.
Ralph elismerően nézte, s Jack, amikor elkapta pillantását, rögtön meg is magyarázta:
EnglishHe looked admiringly at the hacked and bleeding bodies sprawled on the cobblestones.
Érdeklődve vizsgálta a kövezeten fekvő véres, összeszabdalt holttesteket.
English♫ ♫ If she beat the tambourine ♫ ♫ to her beguiling dance, all eyes were glowing admiringly.
♫ ♫ Ütötte a dobot, ♫ ♫ oly vad volt tánca, aki látta, annak szeme lobbant lángra.
EnglishWhen my niece came out, the women all pressed admiringly around her.
Amikor unokahúgom kilépett, a nők mind köré tolongtak, hogy megcsodálják.
EnglishShe looked inquiringly and admiringly at her masterful friend and waited to be enlightened.
Kíváncsian és elismerően nézett parancsnoki természetű barátnőjére, és várta a felvilágosítást.
EnglishYou are so efficient, Letty, said Miss Bunner admiringly.
Te mindenben olyan ügyes vagy, Letty mondta Miss Bunner őszinte csodálattal.
EnglishThe pump jockey pushed his cap back on his head with one greasy thumb and walked around the car admiringly.
A kutasfiú a sapkáját hátrabökte olajos hüvelykujjával, és ámulón közeledett felé.
EnglishHe could see Lambert and Mc-Knight and even Avery gawking admiringly over coffee and dessert.
Látta, ahogy Lambert és McKnight, sőt még Avery is a száját tátva álmélkodik a kávé és a sütemény mellett.
EnglishKurtz raised the paper hat and looked at it admiringly.
Kurtz fölemelte a papírcsákót, és csodálattal nézte.
English'Exactly, Doctor Voldi,' she said admiringly.
Minden részletében, Voldi doktor mondta elismerően Sephrenia.
English'My friend,' Kalten said admiringly, 'I'm proud of you.'
Barátom álmélkodott Kalten , büszke vagyok rád.
EnglishIt's frightfully clever, said Tuppence admiringly.
Félelmetesen ügyes jegyezte meg elismerően Tuppence.
EnglishThat's style, gentlemen, Bostock said admiringly.
Ez aztán stílusos, uraim mondta elismerően Bostock.
EnglishIts amazing hes even alive, Tom said admiringly.
Csoda, hogy egyáltalán életben van ámuldozott az.
EnglishYou're very observant, Rictus replied admiringly.
Jó megfigyelő vagy bólogatott Rictus elismerően.
English'Now that is very, very clever,' Bevier said admiringly.
EnglishYou're damned strong, he said admiringly.
Iszonyatosan erős vagy - jegyezte meg csodálattal Tony.
EnglishI took my chair at the desk, caught the heel of my shoe on the rung and just looked at the ghost admiringly.
Leültem az íróasztal mellé, beakasztottam a cipőm sarkát a szék alsó keresztlécébe, és ámulattal néztem a kísértetet.
EnglishApparently, you've got quite a lot of it, he said, looking around admiringly at the beautifully furnished room.
Sőt, minden jel szerint elég sok - jegyezte meg a férfi, aki elismerően pillantott körül a szépen berendezett szobában.
EnglishThe latter looked after the car admiringly.
Az utóbbiak áhítattal néztek a kocsi után.

Synonyms (English) for "admiral":

admiral
admiration
admirer