EN

admissibility {noun}

volume_up
admissibility

Context sentences for "admissibility" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA single request to register the initiative and check its admissibility.
Csupán kérvényezni kell a kezdeményezést, és ellenőrzésre kerül az elfogadhatósága.
EnglishIt is also a parody of democracy in terms of the restrictions on admissibility.
Szintén a demokrácia kigúnyolása a kezdeményezés az elfogadhatóság korlátozásait tekintve.
EnglishThe committee responsible must establish the admissibility or otherwise of the petition.
Az illetékes bizottságnak kell megállapítania a petíció elfogadhatóságát.
EnglishThe admissibility of its existence in court had caused a small war.
Azon, hogy a törvényszék tudomást vehet-e létezéséről, kisebbfajta háború robbant ki.
EnglishThe Commission makes the final check on the admissibility of a citizens' initiative.
A Bizottság végzi a polgári kezdeményezés elfogadhatóságával kapcsolatos végleges ellenőrzést.
EnglishThe second topic is the admissibility of the initiative.
A második kérdés a kezdeményezés elfogadhatóságára vonatkozik.
EnglishWe have therefore tried to simplify things by giving a kind of admissibility incentive.
Ezért megpróbáltuk leegyszerűsíteni a dolgokat azáltal, hogy egyfajta elfogadhatósági ösztönzőt bocsátottunk rendelkezésre.
EnglishI hope that we will find the right balance on how to keep this admissibility check in adequate proportion.
Remélem, megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, hogy az elfogadhatósági vizsgálat megfelelően arányos legyen.
English(ES) Mr President, I would like to return to the subject of the admissibility of amendments, which you referred to before.
(ES) Elnök úr, visszatérnék a módosítások elfogadhatóságának kérdésére, amelyre korábban utalt.
EnglishWe need three levels of admissibility checking.
Az elfogadhatóság háromszintű vizsgálatára van szükség.
EnglishThe true reform, however, lies with admissibility.
A valódi reform azonban az elfogadhatóságot érinti.
EnglishI also think it is right that when it comes to the admissibility of a petition, it is not the chairman of the committee who should decide.
Én is úgy vélem, hogy helyénvaló, hogy ne a bizottság elnöke döntsön egy petíció elfogadhatóságáról.
EnglishThe criteria for admissibility?
EnglishHow is the Commission going to handle the issue of verification and admissibility of an initiative, and at what stage?
Hogyan és mely szakaszban fogja kezelni a Bizottság az aláírások hitelesítésével és a kezdeményezés elfogadhatóságával kapcsolatos kérdést?
EnglishSecondly, admissibility.
EnglishThe admissibility procedure for the proposal is combined with the registration procedure and is followed by the collection and verification of signatures.
Az eljárás elfogadhatósági eljárása a nyilvántartásba vételi eljárás része, ezt követi az aláírások összegyűjtése és ellenőrzése.
EnglishMs Muscardini, all the admissibility checks have been done by the services, and it was open to amendments, so I am afraid we are where we are now.
Muscardini asszony, az összes elfogadhatósági ellenőrzés megtörtént, lehetőség volt a módosításokra, attól tartok, most már ez így marad.
EnglishThe Commission, which will have to decide on whether or not to act on a proposal, must not be the body that decides on its admissibility, in my view.
A Bizottság, aki arról dönt, hogy eljár-e a javaslat alapján, véleményem szerint nem lehet az a szerv, amely az elfogadhatóságáról is dönt.
EnglishTherefore, in strict application of the provisions of Rule 147, the President is of the opinion that they fulfil all the relevant admissibility criteria.
Következésképpen a 147. cikk szigorú alkalmazásával az elnök azon a véleményen van, hogy azok megfelelnek az elfogadhatóság valamennyi kritériumának.
EnglishIn addition, I ask that particular attention is paid to the structure of the procedure, especially the question of the admissibility of a Citizens' Initiative.
Ezenfelül azt kérem, hogy különösen figyeljenek oda az eljárás felépítésére, főként az állampolgári kezdeményezés elfogadhatóságának kérdésére.