"adult" translation into Hungarian

EN

"adult" in Hungarian

EN

adult {noun}

volume_up
Chief among these presents was the complete skeleton of an adult human male.
Az ajándékok legjelesebb darabja egy felnőtt férfi teljes csontváza volt.
It contains adult themes, adult language.
Felnőtt témákat és felnőtt nyelvezetet tartalmaz.
That was the last adult scheduled to be looking in on them, as far as she knew.
Tudomása szerint sorrendben Ryan az utolsó felnőtt, akinek rájuk kellett néznie.

Context sentences for "adult" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat was the last adult scheduled to be looking in on them, as far as she knew.
Tudomása szerint sorrendben Ryan az utolsó felnőtt, akinek rájuk kellett néznie.
English( I ) THE FACT THAT THE BELT IS INTENDED FOR USE BY OCCUPANTS OF ADULT BUILD ;
i) az a tény, hogy a biztonsági övet felnőtt utasok testfelépítéséhez tervezték;
EnglishThen you tell the adult it's time for a decision and you leave the room for a bit.
Aztán közli a felnőttel, hogy ideje dönteni és rövid időre kimegy a szobából.
EnglishShe had the coquetry of a three-year-old who has just learned to use an adult's laugh.
Olyan gyereké, aki nagy nehezen végre megtanulta utánozni a felnőttek nevetését.
English(Laughter) Not to mention what it reveals about the adult who's speaking them.
(Nevetés) Nem beszélvén arról, amit felfed a felnőttről, aki kimondja őket.
EnglishAn important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
A felnőttoktatás talán legfontosabb szempontjai a hatékonyság és a pártatlanság.
EnglishOne cannot metabolize milk as an adult, and so forth and so on, forever.
A felnőtt szervezete nem tudja lebontani a tejet, és így tovább, és így tovább.
EnglishWhen an adult sees things that aren't there, we consider him ready for the rubber room.
Amikor egy felnőtt lát olyasmit, ami nincs, úgy gondoljuk, a gumiszobában a helye.
EnglishI welcome Ms Pack's report and the Commission's Adult Learning Action Plan as well.
Üdvözlöm Pack asszony jelentését, és a Bizottság felnőttoktatási cselekvési tervét is.
EnglishWe can't demand that two hundred adult men and women take a vow of chastity!
Kétszáz felnőtt férfitól és nőtől nem követelhetünk szüzességi fogadalmat!
EnglishChief among these presents was the complete skeleton of an adult human male.
Az ajándékok legjelesebb darabja egy felnőtt férfi teljes csontváza volt.
English..that what I have said would've been listened to if it came from an adult officer!
..hogy minderre odafigyeltek volna, ha nem én, hanem egy felnőtt tiszt jelentette volna!
EnglishMadam President, this report is entitled 'Adult education: it is never too late to learn'.
Elnök asszony, ennek a jelentésnek a címe "Felnőttoktatás: tanulni sohasem késő”.
EnglishDETERMINING THE COMMUNITY SCALE FOR THE CLASSIFICATION OF CARCASES OF ADULT BOVINE ANIMALS
a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról
EnglishShe had begun to speak early, and her speech by now was very nearly adult.
Hamar megtanult beszélni, és már most úgy hangsúlyozott, mint egy felnőtt.
EnglishI don't think I had ever seen her so troubled in all her adult years.
Nem hiszem, hogy felnőtt korában egyszer is láttam volna ennyire zaklatottnak.
EnglishAs you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing.
Ahogyan azt Önök is észrevehették, a felnőttkori tanulás jelentősége egyértelműen növekszik.
EnglishAnd so, it is not until age seven that we get what looks more like an adult response.
R.S.: És egészen 7 éves korig nem kapunk olyan választ, ami akár már felnőtté is lehetne.
EnglishFor a moment they were children, with every adult thought driven out of their heads.
Egy pillanatra ismét gyerekek lettek, minden felnőttre valló gondolat kiszállt a fejükből.
EnglishIt needs to be signed by all three Blacks-Dot, Buddy and Donny Ray, since he's an adult.
Mind a hármuknak alá kell írniuk: Dotnak, Buddynak és Donny Raynek is, hiszen nagykorú.

Synonyms (English) for "adult":

adult