"adultery" translation into Hungarian

EN

"adultery" in Hungarian

EN

adultery {noun}

volume_up
Adultery is one thing and murder is another, said Miss Ramsbottom.
Más dolog a házasságtörés, és más a gyilkosság jelentette ki Ramsbottom kisasszony.
- Igen, és a házasságtörés is ezek közé tartozik?
The Holy Writ runs thus, that he is damned who shall put his wife away save for adultery.
A Szentírás kimondja, hogy átkozott, aki eltaszítja asszonyát, hacsak nem házasságtörés miatt teszi.

Context sentences for "adultery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI have taken no unwilling woman, nor played at adultery with any man's wife.
Sosem tettem magamévá nőt az akarata ellenére, nem csábítottam el más férfi asszonyát.
EnglishAnd no Christian man may put his wife away save for the sole cause of adultery.
És keresztény férfi nem küldheti el asszonyát, csak házasságtörésért.
EnglishFor he that said: Thou shalt not commit adultery, said also: Thou shalt not kill.
Mert aki azt mondja: "Ne törj házasságot!", azt is mondta: "Ne ölj!"
EnglishNone of my doing, Pearl said, offended as a wife discovering her husband's adultery.
Nem én csináltam szólt Pearl támadóan, mint egy feleség, aki rájön, hogy a férje megcsalta.
EnglishAdultery is one thing and murder is another, said Miss Ramsbottom.
Más dolog a házasságtörés, és más a gyilkosság jelentette ki Ramsbottom kisasszony.
EnglishThe other men whom Livia accused of adultery were banished.
A többiek, akiket Livia házasságtöréssel vádolt, szintén száműzetésbe kerültek.
EnglishBut Maria's guests had bastardy in their souls... perjury... adultery---the Devil.
De Maria vendégei mind sötét figurák, van mit takargatniuk.
EnglishThe Holy Writ runs thus, that he is damned who shall put his wife away save for adultery.
A Szentírás kimondja, hogy átkozott, aki eltaszítja asszonyát, hacsak nem házasságtörés miatt teszi.
EnglishGorlois had accused her of adultery; frantic, Igraine wished again that it were so.
Gorlois házasságtöréssel vádolta, s Igraine most ismét elkeseredetten kívánta, bárcsak tényleg megtörtént volna.
EnglishNothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.
Ezeknek a férfiaknak semmi bántódásuk nem esett, de a lányt a saría jogrendszer szerint házasságtörésért elítélték.
EnglishBut I think I am being punished for my adultery, that I can give Uther no other son- Are you mad, Igraine?
- Ám azt hiszem, Isten azzal büntet a házasságtörésért, hogy nem tudok másik fiút szülni Uthernak...
EnglishHe charged her with adultery and said that she was about to become the mother of a child which was not his own.
Apicatát házasságtöréssel vádolta, és elmondta, hogy másállapotban van, de a gyermeknek nem ő az apja.
EnglishIn Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
Iránban halálbüntetés jár többek között istenkáromlásért, hitehagyásért, házasságtörésért és prostitúcióért.
EnglishIt happened sometimes that confession was made not merely to adultery but to incest with a brother or son.
Megtörtént néha, hogy a nő nem egyszerű házasságtörést gyónt meg, hanem vérfertőzést fivérével vagy tulajdon fiával.
English- Yes, and is one of those parts adultery?
- Igen, és a házasságtörés is ezek közé tartozik?
EnglishElaine said, Even the priest would approve, I doubt it not, since I am taking him away from adultery with a married woman.
- Még egy pap is helyeselné - mondta Elaine -, hiszen egy férjes asszonnyal való házasságtöréstől veszem el.
EnglishAnd I'll tell you this in plain Bible terms, the guilt that weighs on you is the guilt of adultery-not murder.
Pedig a bűn, ami terhel, hadd mondjam meg neked kendőzetlen bibliai kifejezéssel, a házasságtörés bűne; és nem a gyilkosságé!
EnglishBut I say to you, that whosoever shall look on a woman to lust after her, hath already committed adultery with her in his heart.
Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.
EnglishWhat is more protean than adultery?
Mi lehet sokarcúbb, mint a házasságtörés?
EnglishStill it was grievous sin, adultery.

Synonyms (English) for "adultery":

adultery