EN

advance {noun}

volume_up
In the event of death, this advance payment is at least €21,000 per person.
Halál esetén az előleg személyenként minimum 21 000 euró.
Kellene egy kis előleg, nem gond?
(a) securities in connection with advance payments: the same rate as that used to calculate the amount of the advance;
a) előlegfizetéssel kapcsolatos biztosítékok: ugyanaz az árfolyam, mint amelyet az előleg összegének kiszámítására használnak;
So we have a huge advance in terms of the areas covered by gambling.
Tehát nagy előrehaladás történt a szerencsejáték által lefedett területek tekintetében.
As the report submitted by Mr Kacin also states, the integration process advances on the basis of the progress made in this area.
Ahogy az a Jelko Kacin úr által benyújtott jelentésben is szerepel, az integrációs folyamat az e téren elért előrehaladás függvényében zajlik.
International advances are being made in this area, as in nearly all others, as countries find their way along different paths.
Ahogyan az országok rátalálnak a különböző ösvényekre, úgy tapasztalható előrehaladás nemzetközi szinten ezen a területen, csakúgy, mint majdnem az összes többiben.
However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
De ez a haladás nem hathat negatívan a nők foglalkoztatására.
And finally, that it had left smears of blood on the tiles to mark its advance; and that the interior of its mouth was also wet with blood.
Végül észrevette azt is, hogy a lény haladás közben véres nyomot hagy maga után a kövezeten, és a torka is iszamós a vértől.
We know that the only way for our society to advance is to have gender equality, not only in women's affairs but horizontally.
Tudjuk, hogy a társadalmi haladás egyetlen módja, ha megteremtjük a nemek közötti egyenlőséget, nem csupán a nőügyek területén, hanem horizontálisan is.
However, scientific advances have allowed the creation of new inactivated vaccines.
A tudományos fejlődés azonban új, inaktivált víruson alapuló vakcinák kifejlesztését tette lehetővé.
This means that Ukrainian development is not advancing as quickly as is always asserted.
Ez azt jelenti, az ukrán fejlődés nem halad olyan gyorsan, mint ahogyan azt mindig is állította.
So I think there is no connection between Doha and economic development, despite all of the theory that is advanced here.
Szóval úgy gondolom, hogy nincs kapcsolat Doha és a gazdasági fejlődés között, bármit is mondjanak az itt előadott elméletek.
advance (also: loan)

Context sentences for "advance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA couple tried to advance, but the heat reddened their faces and kept them away.
Néhányan megpróbáltak megindulni az autó felé, de a hőség távol tartotta őket.
EnglishTo qualify for the advance... a fingerprint must be provided, in situ, on an object.
Hogy hozzájusson a letéthez... egy újjlenyomatot kell hozzni valamilyen tárgyon.
EnglishIn any case, Rhulads own army would present the western body of the Edur advance.
Mindenesetre a Tiste Edur sereg nyugati felét Rhuland saját hadereje alkotta.
EnglishEvery thought that occurred to me, every advance of which I could conceive, I
Megosztottam velük minden gondolatomat, minden ötletemet, ami fejlődést ígért.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Előre is hálásan köszönöm, hogy végre egyszer kivételt tesznek a főszabály alól.
English(a) final entitlement to the sum granted as advance has been established, or
a) az előlegként nyújtott összegre vonatkozó végleges jogosultság létrejött, vagy
EnglishIt is possible to call one up in a hurry, but normally advance arrangements are made.
Ha gyorsan van rá szükség, lehet hívni őket, de jobb előre megbeszélni a dolgot.
EnglishCheck to additionally display a reminder in advance of the main alarm time(s).
Jelölje be, ha az elsődleges figyelmeztetést megelőzően emlékeztetőt szeretne kérni.
EnglishIt is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.
Sajnálatos, hogy a Parlamenttel szokás szerint nem konzultáltak előre ebben az ügyben.
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Akárcsak a szovjet időkben, a politikai vezetés előre eldöntötte, mi legyen az ítélet.
EnglishShe organised her treatment and her stay in country B some weeks in advance.
Néhány héttel korábban megszervezte külföldi kezelését és kinntartózkodását.
EnglishBut neither words nor hostage slowed the advance of the wind and its dusty freight.
De sem szavai, sem a túszejtő akció nem lassíthatta le a szél, és porterhe haladását.
EnglishThose who have not yet begun to advance cannot be asked to do the same as the rest.
Azoktól, amelyek még neki sem indultak, nem várhatjuk el ugyanazt, mint a többiektől.
EnglishI'll advance five thousand now, and allow you to draw what you need to pay bills.
Adok most magának ötezret, és kap egy hitelkeretet a számlák fedezésére.
EnglishHe even bought the condoms weeks in advance, knowing what he would use them for.
Hetekkel előbb megvette hozzá az óvszert, tudva tudván egyetlen célját.
EnglishStraight into the ravaged Northland front they marched, a steady, relentless advance.
Így masíroztak bele rendíthetetlen kitartással a megtépázott északi frontba.
EnglishI likewise endorse the UN resolution, because it is a significant advance.
Az ENSZ-határozatot hasonlóképpen helyeslem, mivel ez is komoly előrelépést jelent.
EnglishThe systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.
Az egységes felügyeleti kollégiumok szisztematikus bevezetése nagy előrelépés.
EnglishAlthough the cloud had dissipated, they continued their advance, a kind of shuffling trot.
Bár a köd már eloszlott, csoszogó ügetésükkel tovább közeledtek Sparhawkék felé.
EnglishNow I moved like a man pursued-pursued by the clock, by the ghastly advance of numbers.
Úgy osontam már, mint az üldözött: mint akit üldöz az óra, az ijesztően rohanó idő.