"advocacy" translation into Hungarian

EN

"advocacy" in Hungarian

Context sentences for "advocacy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo, public and private partnerships, advocacy groups, working with foundations.
Szóval dolgozhatunk köz- és magánegyüttműködésekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, alapítványokkal.
EnglishIt deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
Nagyfokú csodálatot érdemel, mindenekelőtt azért, mert Ön folyamatosan a párbeszéd mellett száll síkra.
English(Applause) And it is U.S. government at its best, without advocacy, providing facts, that it's useful for the society.
(Taps) Az USA kormánya legjobb arcát mutatta, részrehajlás nélkül, a tényeket nyújtva, ami a társadalom hasznára van.
EnglishI would like to ask you if you have an update on EU advocacy efforts to have this oppressive ban lifted.
Szeretném megkérdezni Öntől, hogy van-e bármiféle friss híre, milyen eredménnyel jártak az EU erőfeszítései ennek az elnyomó tiltásnak feloldására?
EnglishMadam President, awarding the 2010 Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo is testimony to the personal cost of human rights advocacy in China today.
Elnök asszony! Az, hogy 2010-ben Liu Hsziao-Pónak ítélték oda a Nobel-békedíjat, tanúságtétel a kínai emberi jogi aktivisták áldozatos tevékenysége mellett.
EnglishThis disgusting murder of a dedicated and enlightened public servant was sparked by his advocacy of reforming Pakistan's draconian blasphemy laws.
Ennek az elhivatott, felvilágosult közszolgának a megölését az váltotta ki, hogy pártolta Pakisztán istenkáromlásról szóló drákói törvényeinek reformját.
EnglishWe should remember that lobbying, interpreted as advocacy by various social groups, is an indivisible part of contemporary democratic systems.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lobbizás, a különböző társadalmi csoportok képviseletének értelmében a jelenlegi demokratikus rendszerek elválaszthatatlan része.

Synonyms (English) for "advocacy":

advocacy