"affluent" translation into Hungarian

EN

"affluent" in Hungarian

EN

affluent {adjective}

volume_up
THE GREAT BENEFIT BUILDING is in an affluent Cleveland suburb, one created by white flight.
A Great Benefit épülete Cleveland egyik gazdag külvárosi részében áll.
Sport should not just be something for affluent children.
A sport nem szabad, hogy a gazdag gyerekek kiváltsága legyen.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Ezt a gazdag régiók valószínűleg jobban csinálják, mint a kevésbé gazdagok.

Context sentences for "affluent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe neighborhood was young and affluent, with bikes and tricycles in every yard.
A környéken tehetős fiatalok laktak, minden udvarban drága kerékpárok álltak.
EnglishThis is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Ezt a gazdag régiók valószínűleg jobban csinálják, mint a kevésbé gazdagok.
EnglishAs the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
Az ország gazdagodásával a betegség eltűnt, és az oltás 36 évre megszűnt.
EnglishKay's favorite restaurant was a chic East Memphis hangout for the young affluent.
Kay kedvenc helye egy kelet-memphisi étterem volt, amelyet leginkább tehetős fiatalok látogattak.
EnglishTHE GREAT BENEFIT BUILDING is in an affluent Cleveland suburb, one created by white flight.
A Great Benefit épülete Cleveland egyik gazdag külvárosi részében áll.
EnglishAffluent parents signed the waiting list shortly after birth.
A tehetős szülők nem sokkal gyermekük születése után feliratkoztak a várakozási listára.
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
A legszegényebb emberek nyomora sértésnek számít a tehetős Európa szemében, így visszaküldjük őket.
EnglishThe Alpine region is one of the most important and affluent territories within the European Community.
Az alpesi régió az egyik legfontosabb és leggazdagabb terület az Európai Közösségen belül.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Következésképpen csak a jómódúak engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy külföldön vegyenek igénybe kezelést.
EnglishThis advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Ez a fejlett és gazdag, európai szellemiségű ország több mint 27 000 kilométerre van Szlovákiától.
EnglishSport should not just be something for affluent children.
A sport nem szabad, hogy a gazdag gyerekek kiváltsága legyen.
EnglishPoor people are more likely to become ill and die at an earlier age than those who are more affluent.
A szegények nagyobb valószínűséggel betegednek meg, illetve halnak meg fiatalabb korban, mint a jobb módban élők.
EnglishThese guys-all guys, no women-take a lot of pride in their wealth, and everyone is expected to look and act affluent.
Tehát mindenkitől azt várják, hogy tehetősnek látsszék, és úgy is viselkedjen, mint egy tehetős ember.
EnglishAffluent regions should perhaps be allowed or obliged to do more to eliminate pockets of poverty.
A gazdag régiók számára talán lehetővé vagy kötelezővé kellene tenni, hogy többet tegyenek a szegénységi gócok megszüntetése érdekében.
EnglishThey were young, successful and affluent.
EnglishHealth workers are leaving for more affluent countries because health budgets are being slashed in their own countries.
Az egészségügyi dolgozók a gazdagabb országokba vándorolnak, mivel a saját országaikban megnyirbálják az egészségügyi költségvetést.
EnglishThen, instead of going to the most needy, help with housing will go to developers and affluent residents of new estates.
Ezzel a lakáscélú segítség ahelyett, hogy a leginkább rászorulókhoz kerülne, a beruházókhoz és az új lakóparkok jómódú lakosaihoz kerül.
English(SK) Mr President, economic migration is a fact that is more or less familiar to all the more affluent countries of the European Union.
(SK) Elnök úr! A gazdasági migráció olyan tény, amely többé-kevésbé ismerős az Európai Unió igen tehetős országai számára.
EnglishFor example, in the UK, non-food pubs accounted for half of all pubs in deprived areas, compared with a quarter in more affluent areas.
Az Egyesült Királyságban például az elmaradott részeken a kocsmák fele nem szolgál fel ételt, míg a gazdag kerületekben a negyedük.
EnglishWe also know that poverty has not fallen in the European Union over the past five years, but that in fact more people are excluded from the affluent society.
Tudjuk azt is, hogy az elmúlt öt évben a szegénység az Európai Unióban nem húzódott vissza, hanem még több ember reked a jóléti társadalmon kívül.

Synonyms (English) for "affluent":

affluent