"affront" translation into Hungarian

EN

"affront" in Hungarian

EN

affront {noun}

volume_up
I think it is an affront to them to try and introduce, or give official character to, these symbols.
Úgy gondolom, számukra sértés megpróbálni bevezetni vagy hivatalos jelleget adni ezeknek a jelképeknek.
Is it not an affront to those who have been imprisoned again recently and who are still being imprisoned?
Nem sértés-e ez azokkal szemben, akiket még a közelmúltban is bebörtönöztek, és akik még mindig börtönben vannak?
I think this is an affront not to the European Parliament but to the citizens who are entitled to answers and transparent decision-making.
Szerintem ez sértés, nem az Európai Parlamenttel, hanem a polgárokkal szemben, akiknek joguk van a válaszokhoz és az átlátható döntéshozatalhoz.

Context sentences for "affront" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo we are left with the Affront on the cusp of apotheosis or nemesis. oo Indeed.
Szóval az Aláz válaszút elé állított bennünket: dics gyzelem vagy dicstelen halál.
EnglishIn fact I keep telling them it'll be a great thing for Culture-Affront relations.
Én szintén és komolyan szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni ezekkel a srácokkal.
EnglishShip Store at Pittance taken over by Affront; hundreds of ships appropriated.
Egy siló elesett; az Aláz több száz hajót zsákmányolt az Éhkoppon (Hogyan történhetett?
EnglishThis policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Ez a politika nyílt támadás a humanitással szemben, ezért határozottan el kell utasítani.
EnglishTo the Tier Sintricates, and even to the Affront, that could sound, well confusing.'
Lovat adtok a szintrikátusok alá, hogy az Alázról ne is beszéljünk.
EnglishHow fortuitous to have such a wealth of weaponry embedded in Affront space!
Micsoda szerencse, hogy ilyen remek fegyverarzenál lapul az aláz kényszerszövetség szívében!
EnglishThe detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
A fogva tartási körülmények megalázóak, és sértik az emberi méltóságot.
EnglishYou are hereby informed that this Orbital is claimed in the name of the Affront Republic.
Ezúton értesítjük, hogy az orbitalt fennhatósága alá vonta a halhatatlan Aláz Köztársaság.
EnglishThe Affront were too disagreeable, the Elench were too eager, we too hesitant.
Ki tudja, miféle csodákat ismerhettünk volna meg, milyen gazdag párbeszéd indulhatott volna el...
EnglishAll Culture personnel are now Affront citizens (third class).
A kultúrabeli személyzet tagjai mostantól harmadosztályú aláz polgárnak számítanak.
EnglishThat was an affront to / Islam, but then so was trafficking in drugs.
Ez is ellenkezett az iszlámmal, akárcsak a kábítószer-kereskedelem.
EnglishBut if the Affront didn't love hunting as much as they did, would they still be the Affront?
De ha az alázok nem bolondulnának úgy a szervezett vérontásért, vajon akkor is alázok lennének?
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
A legszegényebb emberek nyomora sértésnek számít a tehetős Európa szemében, így visszaküldjük őket.
EnglishProbably the Affront would rather have been pulverised and then dictated to.
Az Aláz szívesebben venné, ha a földbe döngölnék, a nyakára lépnének és megalázó feltételeket szabnának neki.
EnglishIt could be perceived as an affront, now that the move is about to be made.
- Lehetséges, felség, de ezt az ügyet, most, hogy meg akarják tenni a lépést, támadásként is lehet értékelni.
EnglishEurope has to speak with one voice and play its part in ending this affront to justice.
Európának közös hangot kell megütnie, és részt kell vállalnia ennek az igazságtalanságnak a felszámolásában.
EnglishThis ship is claimed as prize in the name of the Affront Republic according to the normal rules of war.
A hajót a háború szabályai szerint, a halhatatlan Aláz Köztársaság nevében ezennel rekvirálom.
EnglishNow take me to your best suite fitted out for Affront physiology.'
Most pedig kísérj az aláz zóna legpöpecebb lakosztályába.
EnglishThe violence suffered by Christians around the world is both an affront and a challenge to human dignity.
A keresztények által világszerte elszenvedett erőszak gyalázatos, és sérti az emberi méltóságot.
EnglishI think it is an affront to them to try and introduce, or give official character to, these symbols.
Úgy gondolom, számukra sértés megpróbálni bevezetni vagy hivatalos jelleget adni ezeknek a jelképeknek.

Synonyms (English) for "affront":

affront
English