"afoot" translation into Hungarian

EN

"afoot" in Hungarian

EN

afoot {adverb}

volume_up
afoot (also: on foot)
Does he go afoot, for the sake of past sins?' the Jat demanded cautiously.
Gyalog megy, hogy régi bűnökért vezekeljen? - kérdezte óvatosan a jat.
And they must come afoot, for they were not horsemen.
Ráadásul gyalog, mert nem lovagolnak.
From one end to another of Hind have I travelled afoot and in the te-rain.
India egyik végétől a másikig mentem gyalog és vonaton.
We are all well aware that there is a deliberate scheme afoot to whip up a scandal about work at European level.
Mindannyian tudjuk, hogy szándékos terv megvalósítása van folyamatban európai szinten a munkánkkal kapcsolatos botránykeltés érdekében.
So, today I'm back just to show you a few things, to show you, in fact, there is an open data movement afoot, now, around the world.
Ma tehát visszatértem, hogy megmutassak néhány dolgot, hogy megmutassam, valójában egy nyílt adatmozgalom van folyamatban, már az egész világon.
Something else is afoot. An ongoing change is taking place in the distribution of roles between Parliament and the Council within the budgetary procedure.
Valami más is készülődőben van: a költségvetési eljáráson belül folyamatban van a Parlament és a Tanács közötti szerepleosztás megváltozása.

Context sentences for "afoot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishAnd they had the advantage of being mounted, while the silent enemy ran afoot.
Megvolt az az előnyük, hogy lovon ültek, míg ellenfelük gyalogosan közeledett.
EnglishThis was the way of the modern world, only he wished he knew what was afoot in our land.
Ez a szokás a modern világban, ő annyit szeretne tudni, hogy mi folyik a környéken.
EnglishThere are moves afoot to reform the 're-education through labour' system.
Lépések történnek a "munka általi átnevelés” rendszerének megreformálására.
EnglishWe will fight afoot, and you shall swing Zaxa's sword against his father, if you dare.
Gyalogosan küzdünk meg egymással, és használhatod Zaxa kardját az apja ellen, ha mered!
EnglishDoes he go afoot, for the sake of past sins?' the Jat demanded cautiously.
Gyalog megy, hogy régi bűnökért vezekeljen? - kérdezte óvatosan a jat.
EnglishStark and Gerrith were made to mount, with a guard on either side, afoot.
Starkot és Gerrithet fölültették rájuk, mindkét oldalukra egy-egy gyalogos őrt állítottak.
EnglishAs before Legolas was first afoot, if indeed he had ever slept.
Mint máskor is, megint Legolas volt fenn elsőként, mintha csak nem is aludt volna.
EnglishHe seems to have some plan afoot to break the deadlock, to find a third alternative.
Úgy tűűnik, tervez valamit, amivel kitörhet a csapdából, és találhat egy harmadik lehetőőséget.
EnglishDash in afoot, while they're still confused; seize what you can from the arsenals, and return.
Lőjetek ki rájuk néhány lövedéket, hogy meggyengítsétek a külső védelmi rendszerüket!
EnglishWhat it came down to was whether or not the Sovs knew something was afoot.
Azt csak remélni lehetett, hogy a KGB egyelőre semmit sem sejt.
EnglishLast week I got word from Patriarch Dolmant about what was afoot.
Múlt héten üzenetet kaptam Dolmant pátriárkától, melyben tájékoztatott a fejleményekről.
EnglishSo national parliaments are greatly affected by the changes afoot.
Ezért a nemzeti parlamenteket mélyen érintik a bekövetkező változások.
EnglishTravel was measured, the cavalry forced to slow its place to match that of the soldiers afoot.
A menetelés ráérős tempóban folyt: a lovasság lassított, hogy ne hagyja le a gyalogosokat.
EnglishAunt Queen, I tell you something involving murder is afoot out there.
Én mondom neked, Queen néni, hogy odakint valami gyilkolás folyik!
EnglishElven Hunters, Home Guard, bowmen, and others afoot numbered just over two thousand.
Az elf harcosok, a Honi Gárda, az íjászok és a többi gyalogos alig valamivel voltak többen kétezernél.
EnglishThere was a game here afoot, but he did not know its purpose or rules.
Egy játék folyt körülötte, de nem ismerte célját és szabályait.
EnglishIt was not yet time for anyone outside the circle to know what was afoot.
Még nem jött el az ideje, hogy az eddigieken kívül más is tudomást szerezzen az akció igazi céljáról.
English'There is evil afoot in Isengard, and the West is no longer safe.
- Vasudvard gonoszságot forral, és senki nincs többé biztonságban.
EnglishAs for capital and services, big changes are afoot.
A tőkével és a szolgáltatásokkal kapcsolatban jelentős változások előtt állunk.

Synonyms (English) for "afoot":

afoot
English
Other dictionary words