"again and again" translation into Hungarian

EN

"again and again" in Hungarian

EN again and again
volume_up
{adverb}

again and again (also: time and again)
But we shall all rise again, said Morgaine, very low, and again and again and again.
- De hát mi újra meg újra feltámadunk - mondta nagyon halkan Morgaine -, és ismét újra meg újra.
Again and again the Orcs gained the summit of the outer wall, and again the defenders cast them down.
Az orkok újra meg újra följutottak a fal tetejére, a védők újra meg újra leszórták őket.
We are doomed, now, to give answer to his death, again and again.
Mostantól arra kárhoztattunk, hogy újra meg újra megindokoljuk halálát.
again and again (also: time and again, over)
They were told again and again by our emissaries, but they were superstitious and blind.
Követeink ismételten figyelmeztették őket, de ők babonások és vakok!
She reiterates again and again - 'It's all right, darling; it's all, all right.'
Ezért írja ismételten: Semmi baj, drágám, semmi baj."
Again and again I had to ask him whether he would give in and sign the documents.
Ismételten meg kellett kérdeznem tőle, nem hajlandó-e aláírni az iratokat.
again and again (also: frequently, often, oftentimes, many a time)
But murders have been committed again and again for what seem ridiculously inadequate motives.
De gyakran követnek el gyilkosságot látszólag nevetségesen jelentéktelen indítékból is.
Our little world was drenched in green, but again and again we found ourselves on a high promontory from which we could view the canopy of the jungle as it spread out on the volcanic slopes below.
Zöldben úszó kis világunkat gyakran megtörte egy-egy sziklaszál, ahonnan láthattuk a mélyben a vulkanikus lejtőket elborító dzsungel mennyezetét.
again and again (also: often, oftentimes, many times, many a time)
He would have liked to go up to them and hit them in the face–hard, again and again.
Szeretett volna odamenni hozzájuk és pofon vágni őket, jó keményen és sokszor.
Again and again I have taken a problem to him, and have received an explanation which has afterwards proved to be the correct one.
Sokszor fordultam hozzá az ügyeimben, és a feltevései mindig helytállónak bizonyultak.
again and again

Synonyms (English) for "again and again":

again and again

Similar translations for "again and again" in Hungarian

again adverb
and conjunction
Hungarian

Context sentences for "again and again" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRuled by the Queen, who must be slain again and again by every child she bears.
Tollas Boszorka a Kezdetek rettegésétől indult el, de szavaiban nem volt félelem.
EnglishFor weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
Heteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.
EnglishI nodded again and again that I would do it, yes, I would do it, I would do it.
Bólintottam, újra és újra, hogy igen, megteszem, meg fogom tenni, meg fogom tenni!
EnglishZablonsky tried not to tell him, so they hit him again and again until he did.
Zablonsky nem akarta megmondani, ezért addig ütötték, amíg mégiscsak megmondta.
EnglishYou heard what Dr Carlisle said, about how two people keep meeting again and again.
Hallottad, mit mondott Dr. Carlisle arról, hogy két ember újra és újra találkozik.
EnglishAgain and again, star-spanning realms collapsed under the weight of excessive taxation.
A csillagközi királyságok újra és újra összeomlottak a túlzott adóterhek alatt.
English(DE) Madam President, Commissioner, once again - yet again - a Doha Round has failed.
(DE) Elnök asszony, Biztos asszony, a dohai forduló újra - ismét -kudarcot vallott.
EnglishAndre kept going over it, again and again, looking for weaknesses, looking for mistakes.
André újra és újra végigment az egészen, kereste a gyenge pontokat, a hibákat.
EnglishDimly Rowan saw the chandeliers reflected again and again and into infinity.
Rowan látta a csillárok képét, amint ködösen ismétlődnek a végtelenségig.
EnglishThe questions kept coming up again and again, like bubbles in a case of soda.
A kérdések úgy bukkantak fel egymás után, mint Traubiszódából a buborék.
EnglishHe stayed within the fence, and walked around the hotel again and again.
A férfi nem ment ki a kerítésen, csak újra és újra körülsétálta a szálloda épületét.
EnglishLet us be very honest about this as we will come back to this again and again.
Őszintén kezeljük a dolgot, mivel időről időre vissza fogunk rá térni.
EnglishHe stopped the car and dragged her out into the high grass and struck her again and again.
Lasher megállította az autót, kiráncigálta Rowant a magas fűbe, és összeverte.
EnglishAgony in his hips and lower back as, with one hand, she drove him up again and again.
Csípőjében, derekában szörnyű fájdalmat érzett, miközben a nő újra és újra magába tolta.
EnglishIt was a question he'd asked himself again and again, and he always had the same answer.
Újra és újra föltette magában ezt a kérdést, s mindannyiszor ugyanazt a választ kapta.
EnglishI walked on, reminding myself again and again that Flavius could not keep up.
Folyton figyelmeztetnem kellett magamat, hogy Flavius nem bír sietni.
Englishagain and again, till he was on the point of fainting from the pain.
Ó, segíts, hogy jó lehessek!" újra és újra, míg már csaknem elájult a fájdalomtól.
EnglishIt doubled back upon itself again and again as Maharet led them higher and higher.
Maharet elindult egy vas csigalépcsőn, és fölvezette őket a magasba.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Ha nem csökkentjük az energiafelhasználást, akkor az a veszély fenyeget, hogy újra és újra...
EnglishI drew out my organ and drove it into the nether crack and thrust again and again.
Előhúztam a vesszőmet, beleszúrtam a hasadékba, és döfölni kezdtem.