"ageless" translation into Hungarian

EN

"ageless" in Hungarian

EN

ageless {adjective}

volume_up
ageless
Unearthly their ageless intelligence flashing out of the worn and sunken face.
Hátborzongatóan kortalan értelem csapott ki a töppedt, nyűtt arcból.
Her voice was shockingly ageless, low in pitch and strong.
Megdöbbentően kortalan, mély, erős hangon beszélt.
Lestat looked up at me now with his large, agonized eyes and his smooth, ageless face.
Lestat aggódó, nagy szeme, sima, kortalan arca felém fordult.
ageless (also: dateless, timeless)
He looked at the ageless smooth face, the weary eyes, and he remembered the girl whom Amyas Crale had painted.
Elnézte az időtlen, sima arcot, a fáradt szemeket, és eszébe jutott a lány, akit Amyas Crale lefestett...

Context sentences for "ageless" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHis shoulders were narrow but very straight; he seemed ageless, tall, graceful.
Keskeny vállú, de nagyon egyenes tartású, kortalanul elegáns, magas alak volt.
EnglishThe Elven brothers had little time to admire the ageless beauty of Paranor.
Az elf testvéreknek alig maradt idejük, hogy megcsodálják Paranor kortalan szépségét.
EnglishThe woman's grey eyes seemed ageless and knowing, as if she could read and see all things.
Az asszony szürke szeme kortalan és bölcs volt, mintha mindent látna és megértene.
EnglishUnearthly their ageless intelligence flashing out of the worn and sunken face.
Hátborzongatóan kortalan értelem csapott ki a töppedt, nyűtt arcból.
EnglishI tarried there in the ageless time of that land where days bring healing not decay.
Ott időztem, annak a földnek az időtlenségében, ahol a napok gyógyulást hoztak s nem pusztulást.
EnglishA cold, ironic smile touched the lips of the old woman, ageless like the eyes and the voice.
Gúnyos, hideg mosoly futott át az öregasszony száján, kortalan, akár a szeme és a hangja.
EnglishLestat looked up at me now with his large, agonized eyes and his smooth, ageless face.
Lestat aggódó, nagy szeme, sima, kortalan arca felém fordult.
EnglishTo make himself ageless, the man explained, immune to disease, able to regenerate wounds.
Hogy kortalan lehessen, hogy ellenálljon a betegségeknek, és az összes sebesülése regenerálódjon.
EnglishHe had that ageless look of the classic elven meta-type.
Tekintetét az a kortalanság jellemezte, mint a klasszikus tündék mindegyikét.
English'Yes,' the ageless voice said, as if Dees had disagreed with him.
- De bizony - mondta a kortalan hang, mintha Dees ellenkezett volna.
EnglishHis voice was deep, and ageless the way the old woman's voice had been.
Ugyanolyan mély, kortalan hangja volt, akár a vénasszonynak.
EnglishThe melody was in a minor key, but it was not sad, rather it seemed filled with an ageless joy.
A dallam halkan szólt, de korántsem volt szomorú; inkább mintha kortalan öröm töltötte volna meg.
EnglishAunt Queen's voice was ageless, if not actually youthful, and she spoke with a clear commanding diction.
Queen néni hangja kortalan volt, mondhatni, fiatalos, és parancsoló erély csengett benne.
EnglishThe ageless process of life, that had made the earth what it was.
Ez az élet örök körforgása, amely azzá teszi a földet, ami.
EnglishThere were five more of the covenanted ones, ageless÷in a way sexless÷but all keen-eyed and watchful.
Állt még ott öt kiválasztott, kortalanok és bizonyos értelemben nemtelenek, de mindnyájan éberek.
EnglishThen again I saw the vampire's face floating in his flame, his ageless eyes circled in dark lashes.
Aztán megint láttam, hogy a vámpír arca a láng felett lebeg, s kortalan szemét sötét pillák árnyékolják.
EnglishMary was thirty-six, but had one of those smooth ageless faces that change little with the passing of the years.
Mary harminchat éves volt, arca sima és kortalan, az a fajta, amelyen alig hagynak nyomot az évek.
EnglishHer voice was shockingly ageless, low in pitch and strong.
Megdöbbentően kortalan, mély, erős hangon beszélt.
EnglishHe looked at the ageless smooth face, the weary eyes, and he remembered the girl whom Amyas Crale had painted.
Elnézte az időtlen, sima arcot, a fáradt szemeket, és eszébe jutott a lány, akit Amyas Crale lefestett...
EnglishHe resembled a stuffed armadillo, an ageless iguana.
Kitömött örvösállatra, kortalan iguánára hasonlíott.

Synonyms (English) for "ageless":

ageless