"aggressor" translation into Hungarian

EN

"aggressor" in Hungarian

EN

aggressor {noun}

volume_up
aggressor
Lack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
A szolidaritás hiánya és az agresszor előtti behódolás minden esetben az agresszort bátorítja.
Your actions mean that you have become the aggressor, not the victim.
A tetteid azt jelzik, hogy immár agresszor lettél, nem áldozat.
If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Azonban ha megelégszünk a puszta szavakkal, az agresszor ismét lesújthat.
In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.
Az esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.
In over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.
Az esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.

Context sentences for "aggressor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn over 55% of the cases, the aggressor was the victim's professional superior.
Az esetek több mint 55%-ában a támadó fél az áldozat szakmai felettese volt.
EnglishIf we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Azonban ha megelégszünk a puszta szavakkal, az agresszor ismét lesújthat.
EnglishLack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
A szolidaritás hiánya és az agresszor előtti behódolás minden esetben az agresszort bátorítja.
EnglishThis was not just a liberated woman exercising her right to be the sexual aggressor.
Ez nem egyszerűen egy felszabadult nő volt, aki élt a jogával, hogy ő lehessen a kezdeményező.
EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
A legtöbb esetben az elkövető a nő férje, párja vagy egy ismerős.
EnglishYour actions mean that you have become the aggressor, not the victim.
A tetteid azt jelzik, hogy immár agresszor lettél, nem áldozat.
EnglishIn 1939 it was naïvely believed that sacrificing selected smaller states would satisfy the aggressor.
1939-ban naivan úgy hitték, hogy a kisebb államok feláldozásával majd megelégszik az agresszor.
EnglishVery well, he said, we will be the aggressor in this engagement.
Legyünk mi az agresszorok ebben a harci játékban!
EnglishA potential aggressor would be deterred for fear of certain defeat, along with punishment and an end to his dynasty.
Az esetleges támadót elrettenti a biztos vereségtől, a büntetéstől és a dinasztiájának kihalásától való félelem.
EnglishAnd we can see that the champion is the aggressor.
English...the Earth's under attack from an aggressor...
EnglishThe cardinal rule governing engagements with the enemy (relatives, neighbors, spouses) was that the aggressor must have the last word.
Az efféle összecsapások (rokonokkal, szomszédokkal, hitvesekkel) legfőbb szabálya, hogy az utolsó szó a támadóé legyen.
EnglishWe've told the People's Republic of China that if they launch a war of aggression, then America will stand with Russia and against the aggres­sor.
Megmondtuk a Kínai Népköztársaságnak, hogy ha agressziót követ el, akkor Amerika ki fog állni Oroszország mellett az agresszor ellen.
EnglishThe action taken by Member States shows that crime can be prevented at European level when the aggressor or aggressors are identified.
A tagállamok fellépései bizonyítják, hogy amennyiben az elkövető vagy elkövetők azonosítottak, az európai szinten elkövetett bűncselekmények elkerülhetők.
EnglishIt is not possible to put Muslim or Christian communities in the role of either aggressor or victim, since historically they have, unfortunately, been both.
Sem a muzulmán, sem a keresztény közösségek nem tekinthetők kizárólag agresszornak, illetve áldozatnak, mivel a történelem során - sajnos - már mindkét szerepet betöltötték.
EnglishThe holding of joint Russian-Belarusian military exercises on the assumption that the aggressor is one of the Member States of the European Union is extremely disturbing.
Rendkívül zavaró az a tény, hogy olyan, közös orosz-belarusz hadgyakorlat megtartására került sor, melynek során az agresszor az Európai Unió egyik tagállama volt.
EnglishThat, Ryan thought, was the most obvious clue that Halsey had been the intellectual, too, and not the blustering hell-for-leather aggressor that the contemporary newspapers had proclaimed him to be.
Ez, gondolta Ryan, világosan bizonyítja, hogy Halsey is intellektuel volt, és nem egy forrófejű bika, aminek a korabeli újságok leírták.

Synonyms (English) for "aggressor":

aggressor