"airspace" translation into Hungarian

EN

"airspace" in Hungarian

EN

airspace {noun}

volume_up
1. general
airspace
volume_up
légtér {noun} (országé)
This model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Ez egy kormányközi modell, a légtér pedig nemzeti hatáskörbe tartozik.
It is right that some parts of the airspace should be reopened today.
Helyénvalónak tartom a légtér egyes részeinek mai megnyitását.
Between 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
2002 és 2006 között 728 embert szállítottak Guantánamóba a portugál légtér használatával.
airspace
volume_up
hézag {noun} [lit.]
airspace
2. engineering
airspace

Context sentences for "airspace" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishVerify that all aircraft are in international airspace, Elliott told Stone.
Ellenőrizze, a gépeink nemzetközi légtérben vannak-e mondta Elliott Stone-nak.
EnglishA common European airspace, a single European sky and our management systems.
A közös európai légteret, az egységes európai égboltot, az irányítási rendszereinket.
EnglishPVO isn't a threat to anybody unless they're approaching or inside Soviet airspace.'
A légvédelmük nem jelent veszélyt ránk mindaddig, míg meg nem közelítjük a határaikat.
EnglishFurther, your aircraft, by your own admission, was not in international airspace.
Továbbá, és ezt maga is elismerte, a gépük nem nemzetközi járat volt.
EnglishYou are one-zero-zero kilometers off course and in violation of Soviet airspace.
Egy-zéró-zéró kilométerre letért, és megsértette a szovjet légteret.
EnglishOne preliminary example is the reference that I made to the single European airspace.
Egy példa erre az egységes európai légtér, amelyre korábban már utaltam.
EnglishThe third point concerns the problem of access to airports and airspace.
A harmadik pont a repülőterekhez és a légtérhez való hozzáférést érinti.
EnglishWhy have the so-called 'functional airspace blocks' not begun to function?
Miért nem kezdtek működni az úgynevezett "funkcionális légtérblokkok”?
EnglishSay that an unidentified aircraft, presumed American military, has violated Soviet airspace.
Jelentse, egy feltehetőleg amerikai gép megsértette a Szovjetunió légterét.
EnglishBetween 2002 and 2006, 728 people were transferred to Guantánamo via Portuguese airspace.
2002 és 2006 között 728 embert szállítottak Guantánamóba a portugál légtér használatával.
EnglishI believe that functional airspace blocks are the right response to today's challenges.
Úgy vélem, hogy a funkcionális légtérblokkok helyes választ jelentenek napjaink kihívásaira.
EnglishFor the moment, I will keep all my aircraft within Soviet airspace.'
De azért a biztonság kedvéért egyelőre a Szovjetunió felett fogom tartani a repülőinket.
EnglishThis model is intergovernmental and airspace is a national competence.
Ez egy kormányközi modell, a légtér pedig nemzeti hatáskörbe tartozik.
EnglishThe Russians can't completely close off their airspace, even their air defense identification zone.
- Az oroszok nem zárhatják le teljesen a légterüket, még az azonosítási zónát sem.
EnglishOn the report itself, we are confronted with a paradox with regard to European airspace.
Magát a jelentést illetően, az európai légtér tekintetében paradox helyzettel állunk szemben.
EnglishThe aircraft is in Soviet airspace, being controlled by a Soviet controller- An American aircraft?
- A gép szovjet légtérben van, és szovjet légiforgalmi irányító ellenőrzi...
EnglishThe first of these is the Functional Airspace Block System Coordinator.
Ezek közül az első a funkcionális légtérblokkrendszer koordinátora.
EnglishIt is clear that there are no boundaries in airspace, which is a good way of explaining this.
Egyértelmű, hogy a légtérben nincsenek határok, ami jó módja annak, hogy ezt elmagyarázzuk.
EnglishPlease turn twenty degrees left, vectors clear of Soviet airspace.
Kérem, forduljon húsz fokkal jobbra, és hagyja el a szovjet légteret.
EnglishThen we will have to change the system and create the airspace blocks at European level.
Akkor meg kell változtatnunk a rendszert, és létre kell hoznunk a légtérblokkokat európai szinten.

Synonyms (English) for "airspace":

airspace
English