EN alarm
volume_up
{noun}

alarm
volume_up
riadó {noun}
. - (alarm blaring) - Conspiracy Brother: Oh, shit!
. - (riadó szól) - Összeesküvő: Oh, szart!
On hearing the word of alarm, Svoboda would press his red button.
Riadó esetén Szvoboda megnyomja a piros gombot.
They will not know which alarm is real and which is false.
Nem fogják tudni, melyik riadó hamis, és melyik igazi.
alarm (also: fright, panic)
The alarm inspired by the boy at bat was felt by the teacher, too.
Az ütőjátékos által keltett riadalom átragadt a tanítónőre is.
It might be alarm at the fact that Mr Cayley was being too outspoken in his political views.
Vagy riadalom, amiért Mr. Cayley ilyen nyíltan hangoztatta politikai nézeteit.
Peltz kezdeti megkönnyebbülését hamarosan riadalom váltotta fel.
The door was indeed linked to an alarm system.
Az aj tón valóban volt riasztóberendezés.
When Unk said those words, his heart went off like a burglar alarm.
És amikor Unk kimondta ezeket a szavakat, a szíve akkorát szólt, mint egy riasztóberendezés.
De akkor megszólal a riasztóberendezés!
alarm (also: dread, fright, shock, turn)
She was now in an irritation as violent from delight, as she had ever been fidgety from alarm and vexation.
Az örvendetes hír most éppolyan heves izgalomba hozta, mint azelőtt az ijedtség és a bánat.

Context sentences for "alarm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishI heard the bare beginning of an alarm, but I was already reaching for my helmet.
Éppen csak meghallottam a vészjelzés kezdetét, és már nyúltam is a sisakomért.
EnglishMy father-in-law saw the vase about to drop, and he went off like a burglar alarm.
Az apósom látta, hogy mindjárt leesik a váza, és fölharsant, mint a riadókürt.
EnglishEven then the problems had clearly come into focus, and the alarm was sounded.
Már akkor világosan előtérbe kerültek a problémák, és megkondultak a vészharangok.
EnglishShe made no effort to struggle, but a momentary alarm showed in her huge eyes.
Vezetője nem tiltakozott, de a hatalmas szempárban egy pillanatnyi rémület villant.
EnglishBilly stirred, rolled over, and knocked the cheap alarm clock onto the floor.
Billy megrezzent, a hátára fordult, és leverte az olcsó ébresztőórát a földre.
EnglishMister Cale, I assure you no one has passed this post and I've heard no alarm.
Biztosíthatlak, itt senki sem hatolt be a birtokra, és riadót sem fújt senki!
English'On the radio they're saying it's all a false alarm, he replied, zipping his jacket.
- A rádió azt mondta, hogy vaklárma - felelte, és felhúzta az anorák cipzárját.
EnglishCheck to additionally display a reminder in advance of the main alarm time(s).
Jelölje be, ha az elsődleges figyelmeztetést megelőzően emlékeztetőt szeretne kérni.
EnglishMasters had already launched two ALARM boosters while still over the United States.
Masters még az Egyesült Államok fölött kibocsátott két ALARM hordozórakétát.
EnglishI struggled to keep my voice low so as not to alarm the mortals in the banquet room.
Igyekeztem halkan beszélni, nehogy megijesszem a halandókat a lakomateremben.
EnglishThe Chinese are moving half their fleet into the area, Curtis observed with some alarm.
A kínaiak flottájuk felét a térségbe indították jegyezte meg nyugtalanul Curtis.
EnglishShe drew back from him in alarm, and in the act of drawing back she faded and was gone.
A nő ijedten visszahúzódott, míg hátrált, egyre halványult, majd egészen eltűnt.
EnglishWell, now, he said thoughtfully, hand straying to the alarm-horn at his belt.
- Hmm, hmm - merengett a gondolataiba merülve, és a jelzőkürtje után nyúlt.
EnglishThe alarm was shrill, reverberating off walls, causing picture frames to tremble.
A riasztó hangja ijesztően erős volt, szinte a falak is megremegtek tőle.
EnglishBut if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
De ha ez egy riasztó, nem számítanánk arra, hogy megtámadja az elektronikus medúzát.
EnglishUnder his desk, a foot from his knee, was a button linked to a silent alarm.
Az íróasztala alatt, harminc centire a térdétőől, ott volt a zajtalan riasztó gombja.
EnglishShe set the various household alarm systems, which she had not used since Ellie died.
Beállította a különböző riasztókat, amelyeket nem használt Ellie halála óta.
EnglishThere were no strange odors, no new marks of violence, no signs of alarm.
De sem furcsa szagokat nem érzett, sem gyanús vagy riasztó jeleket nem látott.
EnglishHis voice was calm, but in fact the child's detailed account had begun to alarm him.
Ez túl volt a szertelen fantázia illetve az atya által ismert szertelenségek határán.