"Albanian" translation into Hungarian

EN

"Albanian" in Hungarian

EN

Albanian {adjective}

volume_up
1. geography
Albanian
It will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
Nem nekünk kell megoldást találnunk az albán társadalom számára és az albán problémára.
It was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Óriási hiba volt Haradinajt, az albán gerillát Hágából most elengedni.
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Az albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
Albanian
This must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Az albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
"Nincs tudomásunk semmilyen albániai tevékenységről."
They're getting a good reaction on the Albanian thing.
Nagyon jók a reakciók erre az albániai dologra.

Context sentences for "Albanian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Az albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
EnglishNow it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.
Most második albán államként hirdeti ki függetlenségét és rossz példát mutat.
EnglishLast month's violence was a reminder of the inherent instability of Albanian politics.
Az elmúlt hónapban történt erőszak az albán politikát jellemző instabilitást idézte fel.
EnglishIt was a huge mistake to allow Haradinaj, the Albanian guerrilla, to leave The Hague.
Óriási hiba volt Haradinajt, az albán gerillát Hágából most elengedni.
EnglishIt will not be for us to provide the solution to Albanian society and to the Albanian problem.
Nem nekünk kell megoldást találnunk az albán társadalom számára és az albán problémára.
EnglishTo conclude, there is another, equally important Albanian issue which I would like to raise.
Befejezésképpen van egy másik, hasonlóképpen fontos albán kérdés is, amit szeretnék felvetni.
EnglishObviously, Commissioner, growth has not instilled a feeling of prosperity in the Albanian people.
Nyilvánvaló, biztos úr, hogy a növekedés nem váltott ki jólét érzetet az albán emberekben.
EnglishThis morning, I exchanged emails with a couple of Albanian academics about this evening's debate.
Ma délelőtt néhány albán akadémikussal leveleztem a ma esti vitáról.
EnglishAnd with my Albanian friends, we tried to stop it, but we failed.
És az albán barátaimmal megpróbáltuk megállítani, de nem sikerült.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
A NATO vezetőinek most el kell azon gondolkodniuk, hogy vajon az albán tagságot nem túlságosan hamar adták-e meg.
EnglishAre you concerned by the worsening destabilisation of the wider region by Albanian nationalism?
Foglalkozik-e a szélesebb régiónak az albán nacionalizmus miatti egyre növekvő destabilizációjával?
EnglishOn the one hand, there is an Albanian minority in Serbia and, on the other, there is a Serbian minority in Kosovo.
Egyrészt Szerbiában albán kisebbség van, másrészt Koszovóban szerb kisebbség él.
EnglishWe got the Albanian girl with a cat, a kitten, and a dog.
Megvan az albán csajunk, egy macska a kiscica helyett, és egy kutya.
EnglishThe desire for everyone to be able to use the Albanian language everywhere must be taken seriously.
Komolyan kell venni azt a vágyat, hogy mindenki mindenhol képes legyen használni az albán nyelvet.
EnglishA national minority council for the Albanian population of Serbia will be set up in the near future.
A közeljövőben kerül majd sor a szerbiai albán népesség nemzeti kisebbségi tanácsának létrehozására.
EnglishSerbian and Albanian mafia organisations are cooperating excellently, and have been doing so for years.'
A szerb és az albán maffiaszervezetek kiemelkedő együttműködést folytatnak és folytattak évek óta.”
EnglishConflict broke out recently in schools in Struga between Albanian- and Macedonian-speaking parents.
A strugai iskolákban a közelmúltban konfliktus alakult ki az albánul és macedónul beszélő szülők között.
EnglishA domino effect and subsequent conflicts linked to actions by Albanian separatists are inevitable.
Az albán szeparatisták fellépéséhez kapcsolódó dominóhatás és az azt követő konfliktusok elkerülhetetlenek.
EnglishThis just in--a special report from the Albanian front.
Egy különleges tudósítással szolgálhatunk az albán frontról.
EnglishThis matter is entirely up to the Albanian people themselves.
Ennek eldöntése teljes mértékben az albán néptől függ.
Other dictionary words