"alias" translation into Hungarian

EN

"alias" in Hungarian

EN alias
volume_up
{noun}

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.
Megjeleníti az "Álnév" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
This alias will be listed in a query instead of the field name.
Ez az álnév fog szerepelni a lekérdezésben a mezőnév helyett.
Four were using fictitious names; one was bold enough not to hide behind an alias.
Négyen kitalált nevet használtak, csak egynek volt mersze ahhoz, hogy ne bújjon álnév mögé.
alias (also: front, tally)
alias
alias (also: stage-name)

Synonyms (English) for "alias":

alias

Context sentences for "alias" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf this guy ever used an alias, we have a good chance of learning what it is.
Ha ez a fickó valaha álnevet használt, jó esélyünk van rá, hogy megtudjuk, mi az.
EnglishEven if the card's made out to an alias, somebody has to pay the bill.
Még ha a kártyát álnévre állították is ki, valakinek fizetnie kellett a számlát.
EnglishA man who has nothing to hide does not use an alias or a secret address.
Akinek nincs takargatnivalója, nem használ álnevet és titkos levelezési címet.
EnglishHe'd used the alias on his pilot's license, had paid a deposit and bought insurance.
Chris álnévre kiállított pilótaengedélyt használt, kifizette a letétet és a biztosítást.
EnglishThis command is already being handled by either another alias or Kopete itself.
Ezt a parancsot egy másik alias vagy maga a Kopete már kezeli.
EnglishShe had not asked why they wanted Bobby Valdez, alias Juan Mazquezza.
A nő nem kérdezte, miért keresik Bobby Valdez, alias Juan Mazquezzát.
English%9 in your command, and they will be replaced with the arguments of the alias.
%9 változók, ezek helyére az alias argumentumai kerülnek.
EnglishThere-the same alias on a Trans World flight from Singapore to Honolulu.
Megvan az előbbi név szerepelt a Trans World Szingapúrból Honoluluba induló járatának utasjegyzékén.
EnglishAnd here is another couple: she's Fruit Knife, married to Steak Knife, alias Mackie Messer.
Fölvettem az asztalról a kanalamat, és a villa mellé raktam:
EnglishNo one could say that Victor Helios, alias Frankenstein, was a humorless man.
Itt az ideje, hogy dolgozzunk egy kicsit, Karloff!
EnglishTarry Ross, alias Alfred, sat in the darkest corner of the lounge of the Washington Phoenix Park Hotel.
Tarry Ross, alias Alfred, a washingtoni Phoenix Park Hotel halljának legsötétebb sarkában ült.
EnglishThis is the command that you want to run when you execute this alias.
Ez a parancs lesz végrehajtva az alias futtatásakor.
EnglishI was up in Martinez dickering with a divorced wife of Phil Leach, alias a lot of names.
Fönn voltam Martinezben és egy elvált feleséggel alkudoztam Phil Leach felől, aki még sok egyéb néven is szerepelt.
EnglishHis alias is Brant White, and he appears to be a hot prospect.
Az álneve Brant White, és nagyon ígéretesnek látszik.
EnglishAn alias name cannot contain the characters _ or =.
Az alias nem tartalmazhatja ezeket a karaktereket: "_" és "=".
EnglishHe found the alias on a Hawaiian Airlines flight.
A Hawaii Légitársaság egyik gépén bukkant rá a keresett névre.
EnglishYou mean Petey used the name Lester Dant as an alias?
Úgy érti, Petey álnévként használta a Lester Dant nevet?
EnglishWhen I talk about Kraft, alias Potapov, I'm a lot more comfortable than when I talk about Wirtanen, alias God-knows-what.
Sokkal könnyebb Kraftról, alias Potapovról beszélnem, mint Wirtanen, alias nem tudom, kiről.
EnglishFloyt held his peace, reflecting that Alacrity hadn't created a bad alias for someone interested in genealogies.
Floyt némán lépegetett, és arra gondolt: Alacrity nem is választott rossz álnevet egy eredetkutatónak.
EnglishIt is always awkward doing business with an alias.
Inkognitóban mindig oly feszélyezett a társalgás.