"to all intents and purposes" translation into Hungarian

EN

"to all intents and purposes" in Hungarian

EN

to all intents and purposes {adverb}

volume_up
Nem akarom, hogy azok rájöjjenek, mire készülök valójában.
To all intents and purposes these people have no access to health care.
Tulajdonképpen ezek az emberek nem jutnak egészségügyi ellátáshoz.
Are we to consider that, for all intents and purposes, a three-speed Europe has now emerged?
Azt kell-e gondolnunk, hogy tulajdonképpen most már létrejött egy háromsebességes Európa?
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Egyébként nem azt mondom, hogy szándékosan tették ezt, de tulajdonképpen az elhalasztás határozatlan ideig tart.
to all intents and purposes
My report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.
Az én jelentésem, minden tekintetben az érem másik oldalával foglalkozik.
Meanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.
Miközben minden tekintetben, az űr végesnek tűnik számunkra.
Around six years ago, enlargement meant that the Baltic Sea, to all intents and purposes, became an internal sea of the EU.
Körülbelül hat évvel ezelőtt a bővítés azt jelentette, hogy a Balti-tenger minden tekintetben európai uniós beltengerré vált.
to all intents and purposes

Context sentences for "to all intents and purposes" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat was Shaitana's little secret and to all intents and purposes it died with him.
Ez ugyanis Shaitana kis titka volt, amit minden jel szerint magával vitt a sírba.
EnglishMy report to all intents and purposes addresses the other side of the coin.
Az én jelentésem, minden tekintetben az érem másik oldalával foglalkozik.
EnglishTo all intents and purposes they have simply vanished off the face of the earth.
Legjobb szándékuk ellenére egyszerűen letörlődtek a föld színéről.
EnglishNext he started composing what to all intents and purposes was a news dispatch.
Ezután belefogott a minden szándéka és célja szerint hírlevélnek szánt fogalmazvány megírásába.
EnglishThey're still breathing, but for all intents and purposes, they're very much dead.
Persze lélegeznek még, de egyéb szempontból, már rég halottak.
EnglishAre we to consider that, for all intents and purposes, a three-speed Europe has now emerged?
Azt kell-e gondolnunk, hogy tulajdonképpen most már létrejött egy háromsebességes Európa?
EnglishTo all intents and purposes these people have no access to health care.
Tulajdonképpen ezek az emberek nem jutnak egészségügyi ellátáshoz.
EnglishThis manoeuvre has to all intents and purposes been defeated.
Ezt a kísérletet céljait és szándékait tekintve sikerült megbuktatnunk.
EnglishTo all intents and purposes, it can also have an impact on the situation in Africa's neighbouring countries.
Ez valóban kihatással lehet az Afrika szomszédos országaiban lévő helyzetre is.
EnglishMeanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.
Miközben minden tekintetben, az űr végesnek tűnik számunkra.
EnglishWe need to ensure that this minority is recognised as a European minority for all intents and purposes.
Biztosítanunk kell, hogy ez a kisebbség teljes jogú, európai kisebbségként legyen elismert.
EnglishI have been to all intents and purposes an orphan all my life.
Önhibámon kívül egész életemben árvaként nevelkedtem.
EnglishThis meant that, for all intents and purposes, USD or EUR 3 billion was issued in the Republic of Taiwan.
Ez azt jelentette, hogy a Tajvani Köztársaságban 3 milliárd USA-dollárt vagy eurót osztottak ki, bármilyen célra.
EnglishOne moment she was to all intents and purposes asleep.
Egy pillanat alatt éber és céltudatos lett.
EnglishFor all intents and purposes - yeah.
Nem akarom, hogy azok rájöjjenek, mire készülök valójában.
EnglishFurthermore, sheep and goats are raised in areas that are, for all intents and purposes, unsuitable for any other farming activity.
Ezenkívül juhot és kecskét ott tartanak, ahol a föld más mezőgazdasági tevékenységre nem alkalmas.
EnglishBut to all intents and purposes, she was his.
EnglishAround six years ago, enlargement meant that the Baltic Sea, to all intents and purposes, became an internal sea of the EU.
Körülbelül hat évvel ezelőtt a bővítés azt jelentette, hogy a Balti-tenger minden tekintetben európai uniós beltengerré vált.
EnglishI am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Egyébként nem azt mondom, hogy szándékosan tették ezt, de tulajdonképpen az elhalasztás határozatlan ideig tart.
EnglishAnd until that afternoon at approximately 1:45 she had, for all intents and purposes, never heard of Baghdad, and certainly never thought about it.
És aznap délután megközelítőleg 1 óra 45-ig tulajdonképpen sohasem hallott Bagdadról, s az biztos, hogy sohasem gondolt rá.

Synonyms (English) for "to all intents and purposes":

to all intents and purposes