"all of a sudden" translation into Hungarian

EN

"all of a sudden" in Hungarian

EN all of a sudden
volume_up
{adverb}

all of a sudden (also: abruptly, all at once, headfirst, momentarily)
And all of a sudden, this plastic bag was extremely beautiful to me.
Így hirtelen ez a műanyag zacskó rendkívül gyönyörűvé vált számomra.
All of a sudden they are effectively emancipated from geography.
Hirtelen gyakorlatilag függetlenné váltak a földrajztól.
All of a sudden nothing could be relied upon anymore.
Hirtelen semmiben sem lehetett megbízni, semmire sem lehetett számítani.
all of a sudden (also: all at once, spontaneously, unawares)
All of a sudden, there's a malfunction, and bam!
Teljesen váratlanul, meghibásodott, és bumm!
Then, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr.
And all of a sudden they had what they wanted.
S váratlanul megkapták, mit akartak.

Synonyms (English) for "all of a sudden":

all of a sudden

Similar translations for "all of a sudden" in Hungarian

all adjective
all adverb
a article
a-
Hungarian
sudden noun

Context sentences for "all of a sudden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishBut all of a sudden. and I don't understand this. you've got a mind of your own.'
De most egyszerre... nem értem magát... a saját fejével akar gondolkodni?
EnglishThey need it, and all of a sudden there's a big hole in their current account.
Szükségük van rá, és ha nem kapják meg, máris ott egy hatalmas lyuk a költségvetésükben.
EnglishAnd when I was seven years old, all of a sudden, a search party arrived at my home.
Hét éves koromban egyszer csak egy kutatócsoport érkezett a házunkhoz.
EnglishAll of a sudden they fell, with a lot of loose string paying out behind them.
Aztán egyszer csak lezuhantak, magukkal rántva egy hosszú zsineget.
EnglishAll of a sudden, I got Geronimo running into the house and Tarzan landing on my coconut.
Hirtelenjében feltűnik Rozsomák a kertben, és Pókember ugrik a nyakamba.
EnglishAll of a sudden Bobby was ten feet in the air, then twenty, then fifty.
Egy szempillantás alatt Bobby tíz láb magasan lebegett, aztán húszra emelkedett, ötvenre.
EnglishIt was about a mile away, but it wasn't moving slowly, and all of a sudden she felt afraid.
Egy mérföldre lehetett, de fergeteges iramától Maryt elfogta a félsz.
EnglishI think we should die together, he announced, all of a sudden very composed.
- Azt hiszem, együtt halunk meg, öcskös - jelentette ki.
EnglishAll of a sudden he'll look in: Ah, so you're here, my dear fellows!
Egyszer csak itt terem a revizor: "No, édes fiaim, hogy s mint?
EnglishGo on the TV and tell eight million people that all of a sudden they have to be nice to each other?
Mondjam azt negyedmillió embernek, hogy legyenek kedvesek egymáshoz?
EnglishAll of a sudden, the effective range of communication goes from a thousand kilometers to 10 kilometers.
Hirtelenjében a hatékony kommunikáció távolsága ezer kilométerről tíz kilométerre csökken.
English'All of a sudden you're no longer worried at all about the McCaffreys?'
- Szóval nagyhirtelen nem is aggódik már McCafrey-ékért?
EnglishI'm sitting getting groomed and all of a sudden I smell something.
Most itt ülök, hogy kibolházzanak, és érzek... valami szagot.
EnglishIt's as though, all of a sudden, everybody's afraid to speak.
Mintha egyszer csak mindenki félne attól, hogy beszéljen.
EnglishAll of a sudden the fact that she did something because she wanted to is a cause for concern?
Többnyire a papa sajátos észjárása hozta ki a sodrából, bár hogy miért, azt Jessie-nek nem sikerült átlátnia.
EnglishThey had a speed trap, where you all of a sudden had to go from fifty down to fifteen miles an hour.
Van egy rész, az kész csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani nyolcvanról huszonötre.
EnglishIndeed, discrimination is all of a sudden allowed when it concerns discrimination on the basis of political orientation.
A megkülönböztetés hirtelenjében tényleg megengedett a politikai irányultság alapján.
EnglishI suppose what I'm really asking you is to behave, all of a sudden, irrationally, out of. character.
Azt hiszem, voltaképpen arra kérlek, hogy viselkedjél ez egyszer ésszerűtlenül, légy hűtlen a jellemedhez.
EnglishA thread stitched into my heart was jerked all of a sudden.
Azonos lettem azzal a valamivel a lábam között.