EN

all the time {adverb}

volume_up
`And there were people in this house all the time and they couldn't hear him.
És egész idő alatt emberek voltak a házban, mégse hallották!
All this time I was having the usual struggles with the Spanish language.
Egész idő alatt szüntelen küzdelmet vívtam a spanyol nyelvvel.
He had not moved during all this time, for a somewhat obvious reason.
Egész idő alatt nem mozdult, valamilyen magától értetődő okból.
But you stayed by the bridge table all the time?
De azért mindvégig az asztal közelében maradt?
Why are you Russians so grim all the time—don't you know how to have a good time?
Mért oly borúsak maguk oroszok, mindvégig nem tudják, hogyan érezzék jól magukat?
And don't even pretend you spent all this time missing me.
És ne is csinálj úgy, mintha mindvégig hiányoztam volna.

Context sentences for "all the time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLestat killed humans all the time, sometimes two or three a night, sometimes more.
Lestat kizárólag embereket ölt, néha kettőt-hármat vagy még többet egy éjszakán.
EnglishIn fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
Valójában megtehetünk minden szükséges lépést; elítélhetjük mindezt újra és újra.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Mindez idő alatt a városban éltem, mert, hogy őszinte legyek, féltem a fáktól.
EnglishBesides, after all this time, his worst trait was coming to the fore once again.
Nem kerülhette el a találkozást, ráadásul ott munkált benne a kíváncsiság is.
EnglishThey didn't put all this time and money behind you to let things fall apart now.
Nem azért pazaroltak rád időt és pénzt, hogy most hagyjanak mindent szétesni.
EnglishLets face it, the man youre looking for could have been inside there all the time.
Nézzünk szembe a tényekkel: lehet, hogy akire vársz, egész idő alatt odabenn volt.
EnglishIf they're eating chemicals all the time, they're not going to be able to think.
Ha folyamatosan vegyszereket etetünk velük, nem lesznek képesek gondolkodni.
EnglishI dismissed the divorce a week later, and he still threatens me all the time.
Egy héttel később visszavontam a válókeresetet, és ő azóta is állandóan fenyeget.
EnglishOf course, you must realize that all this time the vampire Lestat was extraordinary.
Tudnia kell, hogy Lestat vámpír különleges volt, rendkívüli az egész idő alatt.
EnglishIŽm sure you get it all the time, but how many chances like this will I get?
Egy dolgot viszont meg kell megkérdeznem, Hisz nem tudom, találkozom-e még Veled.
EnglishThis first encounter, coming so suddenly after all this time, we assume it's a setup?
Ez a mostani támadás mindenesetre kissé hirtelen jött, Számíthatunk csapdára is.
EnglishAll the time people are saying: 'Poor Mrs Redfern - that poor little woman.'
Mindenki folyton csak azt mondja: Szegény Mrs. Redfern, szegény kis asszonyka!"
EnglishAll this time, Gordon saw little more than the back of the man in front of him.
Mind ez idő alatt Gordon alig látott egyebet az előtte haladó ember hátánál.
EnglishThere's nothing constructive in laughing all the time, said her grandmother.
Nincsen abban semmi konstruktív, ha valaki állandóan nevet mondta a nagyanyja.
EnglishIn the guise of a boy, she slips out all the time to make the rounds of the city.
Rendszeresen elillan hazulról, hogy fiúnak öltözve csatangoljon a városban.
EnglishOr it means, don't tell me, means somebody who knows the truth all the time, right?
Vagy azt jelenti, ki ne mondjad, olyasvalakit, aki mindig tudja az igazságot?
EnglishI found myself doing calculations like this one all the time, and I didn't like it.
Egyre többször azon kaptam magam, hogy ehhez hasonló számítgatásokba merülök.
EnglishThe music was reaching new heights all the time in its celebration of wonder.
Az égi zene új és új magaslatokra hágott attól, hogy a csodákat dicsőítette.
EnglishHe disappeared all the time and she had some reading to keep her occupied.
Trevor folyton eltünedezett, neki meg mindig akad olvasnivalója, nem unatkozik.
EnglishYou don't really mean that we got to be frightened all the time of nothing?
Csak nem gondolja itt valaki komolyan, hogy félnünk kell valamitől, ami nincs?

Synonyms (English) for "all the time":

all the time

Similar translations for "all the time" in Hungarian

time noun
all adjective
all adverb
Hungarian