EN

alleged {adjective}

volume_up
The fundamental issue is the execution of juveniles for alleged crimes.
Az alapvető kérdés a fiatalkorúak kivégzése állítólagos bűncselekményekért.
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Akasztás általi kivégzésre változtatták állítólagos gyilkosságért.
...vehemently denied the alleged link to a child pornography publishing circuit.
...indulatosan cáfolta az állítólagos kapcsolatot a gyermekpornó kiadó hálózattal.

Context sentences for "alleged" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English...vehemently denied the alleged link to a child pornography publishing circuit.
...indulatosan cáfolta az állítólagos kapcsolatot a gyermekpornó kiadó hálózattal.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Nem arról van szó, hogy magunknak kérünk pénzt, mint ahogyan a sajtó állította.
EnglishLemelisk would believe in the alleged computer cores when he actually saw them.
Lemelisk viszont csak akkor hitte el, amikor a komputerrendszerek megérkeztek.
EnglishSuch behaviour makes the Sudanese Government an accomplice of these alleged criminals.
Ez a magatartás a szudáni kormányt a feltételezett bűnösök tettestársává teszi.
EnglishBesides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies.
Emellett a jelentés utalást tesz olyan feltételezésekre, amelyek a valóságban tévesek.
EnglishThe alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
A feltételezett elkövető feladta magát a rendőrségén, és tárgyalásra vár.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Nem arról van, szó, hogy magunknak kérünk pénzt, ahogy a sajtó állítja.
EnglishFirestone, his lifelong driver and alleged bodyguard, takes him home.
Firestone, aki időtlen idők óta a sofőrje és feltehetően a testőre is, hazaviszi.
EnglishIt is probably astronomic in origin and not caused by the alleged greenhouse gases.
Valószínűleg csillagászati okai vannak, és nem az állítólagos üvegházhatású gázok okozzák.
EnglishThe warrants relate to 51 counts of alleged war crimes and crimes against humanity.
Az elfogatási parancsban 51 rendbeli háborús és emberiség elleni bűntett gyanúja szerepel.
EnglishIt is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Állítólag a francia elit alakulatok véletlenül átlépték a szudáni határt.
EnglishPeter Romano, Pops' youngest son... and the alleged muscle of the family.
Peter Romano, Pops fiatalabb fia... és a család feltételezett izomembere.
EnglishJudge Stanley Stern will issue his ruling... on alleged killer Emil Slovak's insanity plea.
"Stenley Stern bíró ki fogja hirdetni döntését Emil Slovak elmeállapotát illetően."
EnglishThe most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
A hivatali visszásság gyanúját keltő ügyek leggyakrabban az átláthatóság hiányából eredtek.
EnglishThey needed a shield from such senseless attacks by alleged victims.
Muszáj volt védekezniük az állítólagos áldozatok zagyva és ostoba támadásai ellen.
EnglishThe fundamental issue is the execution of juveniles for alleged crimes.
Az alapvető kérdés a fiatalkorúak kivégzése állítólagos bűncselekményekért.
EnglishSo he cited him to his presence, and asked him whether what was alleged against him were true.
Magához idéztette tehát és megkérdezte, vajon igaz-e ama dolog, mellyel vádolják.
EnglishThere's an 'alleged' in there someplace, but it doesn't feel sincere.
Valahol szerepel ugyan benne, hogy állítólag, de azt nem gondolták komolyan.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
És mindezt az állítólagos túltermelés hazug leple alatt követik el.
EnglishIt has been alleged that there was unwarranted rating inflation for structural products.
Állítólag a strukturált termékek esetében előre nem jelzett minősítési infláció történt.

Synonyms (English) for "alleged":

alleged
allegation
English