"alleyway" translation into Hungarian

EN

"alleyway" in Hungarian

EN

alleyway {noun}

volume_up
1. general
alleyway (also: interstice, lane, space, mews)
2. "dark alleyway"
alleyway (also: gut, lane, mews, close)
Practically an alleyway, bounded by the railway on one side.
Tulajdonképpen egy sikátor, aminek egyik oldala a rendező pályaudvar.
The cobblestone alleyway behind the warehouse lay forty feet below, deserted at this hour.
A raktár mögött negyven láb mélységben húzódott a macskaköves, kihalt sikátor.
Here was a narrow alleyway, which gave on the airshaft at the rear of the building.
Itt egy sikátor volt, ahonnan az épület hátsó részén levő világítóudvart lehetett megközelíteni.

Synonyms (English) for "alleyway":

alleyway

Context sentences for "alleyway" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe went into the back corridor, and to a rear door and opened it on the back alleyway.
Végigsietett a hátsó folyosón, ki az oldalkapuhoz, mely egy sötét sikátorra nyílt.
EnglishHe pointed to the dark and refuse-strewn alleyway across the narrow street.
- Rámutatott egy sötét, szeméttel teleszórt utcácskára a szemközti oldalon.
EnglishA small alleyway led back from the fanfare of Rashid Street towards the Tigris.
A Rashid Street harsogó zajától egy kis utcácska vezetett a Tigrishez.
EnglishSome other vampire ran through the passage ahead of me towards that secret alleyway door.
Egy másik vámpír átszaladt előttem a kis közön, a sikátorra nyíló titkos ajtó felé.
EnglishShe was in the alleyway beside the stage door, and she darted forward to beckon to me.
A sikátorban lapított, a művészbejáró mellett, és most előreszökkent, hogy integessen.
EnglishKalten thrust his head out of the opening of the alleyway and squinted at the sky.
Kalten kidugta a fejét a sarok mögül, és felsandított az égre.
EnglishRunning at full sprint across the roof, he took the alleyway before him in one leap.
Teljes sebességgel végigrohant a tetőn, egyetlen ugrással átlendülve a keskeny mellékutca fölött.
EnglishThere was a moment of fear as he walked in the dark alleyway alone.
Volt egy rettegéssel teli pillanat, miközben átvágott a sötét sikátoron.
EnglishLook at this suffering, these beggars sleeping in the alleyway.
Nézd ezt a szenvedést; ezeket a koldusokat, akik a puszta földön hálnak.
EnglishThe sound of running feet in the alleyway, a dozen, maybe more, all moccasined, the rasp of weapons.
A sikátorban talpak dobogása hallatszott, több mokaszinos harcos futott el mellettük.
EnglishHe threw back his head, showing his canine teeth, and the laughter seemed to fill the alleyway.
Fejét hátravetette, vámpírfogai elővillantak, és úgy tűnt, az egész utcát betölti a nevetés.
EnglishTogether we moved deeper into the alleyway and towards the back of the house.
Mélyebbre húzódtunk a közben, közelebb a ház hátuljához.
EnglishIt was Sharpies who stepped out of the alleyway now in front of him.
Éppen Sharples volt az is, aki most lépett ki elé a sikátorból.
EnglishSparhawk moved silently down a narrow alleyway and stopped in the dense shadow at its mouth.
Sparhawk csendben ment végig a keskeny sikátoron, és a végénél megállt, behúzódott az árnyékok közé.
EnglishOnly when we stood in the alleyway beside the Theatre des Vampires was I able to make him stop.
Csak a vámpírszínház melletti utcácskában tudtam megállítani.
EnglishWhen they reached the alleyway, Harker remained where he had fallen, but he no longer lay facedown.
Amikor leértek a sikátorba, Harkert ott találták, ahová zuhant, de már nem arccal lefelé feküdt.
English' The boy darted into an alleyway and disappeared again.
A fiú futásnak eredt, és ismét beleveszett a koromfekete sötétségbe.
EnglishForty-eight hours later, drunk in an alleyway in Santa Fe, he made two momentous decisions.
Negyvennyolc órával később, részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott.
EnglishYou evidently brought it along from that disgusting alleyway.
Valószínűleg abból a mocskos udvarból hoztad magaddal.
EnglishAt last, as we stood in the alleyway once more, enjoying our cigarettes, I saw a look of concern on Aaron's face.
Ahogy a ház melletti közben állva cigarettáztunk nagy élvezettel, Aaron arca hirtelen elborult.