EN

alloy {noun}

volume_up
...is an Area 51, high-tech, aerospace alloy.
...az egy űrkutatásban használt csúcstechnológiával készült ötvözet.
The alloy will be considered acceptable if the corrosion on both faces of the ring is similar.
Az ötvözet elfogadhatónak minősül, ha a gyűrű két oldalán a korrózió egyforma.
That metals must be combined and tempered just so for the alloy to gain the necessary strength.
A fémeket elegyíteni és edzeni kell, hogy az ötvözet elérje a kellő szilárdságot.

Context sentences for "alloy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishUrprox would have to bring in fuel to fire the furnace and metals to mix the alloy.
Urprox vállalta, hogy beszerzi a fűtőanyagot és az ötvözethez szükséges fémeket.
EnglishNow she opened it and drew out a wide, flashing band of some golden-red alloy.
Most kinyitotta és egy szeles, csillogó vörösarany-ötvözet pántot vett elő belőle.
EnglishA massive alloy plug of a hatch made a sound like a popping kiss and rolled aside.
A masszív fémötvözetből készült zsilipajtó cuppanásszerű hanggal kinyílt és utat nyitott.
EnglishThe alloy will be considered acceptable if the corrosion on both faces of the ring is similar.
Az ötvözet elfogadhatónak minősül, ha a gyűrű két oldalán a korrózió egyforma.
EnglishThat metals must be combined and tempered just so for the alloy to gain the necessary strength.
A fémeket elegyíteni és edzeni kell, hogy az ötvözet elérje a kellő szilárdságot.
EnglishThe mix of metals and the tempering of the alloy make it stronger than iron and as light as tin.
A fémek elegyítése, az ötvözet edzése erősebbé tette a vasnál, és könnyebbé a bádognál.
EnglishA year ago, over $ 7 million in atomic alloy was stolen out of Crupps.
Egy éve, 7 millió értékű ötvözetet loptak el a Crupps-tól...
EnglishIt was constructed of an alloy that renders it both light and strong.
Olyan ötvözetből készült, amely könnyűvé és erőssé teszi.
EnglishAn alloy really, a mix of metals, that was in use in the old world, conceived of the old science.
Tulajdonképpen ötvözet, fémek keveréke, amelyet a régi világban használtak, az ősi tudomány kísérletezte ki.
EnglishThere's an alloy in this craterwall... that's disabling the com-links.
A kráterfal nem teszi lehetővé a kapcsolatot.
EnglishSteel, was Trent's opinion — steel, or some sort of. alloy.
Acél, vélekedett Trent, acél vagy talán ötvözet.
English...is an Area 51, high-tech, aerospace alloy.
...az egy űrkutatásban használt csúcstechnológiával készült ötvözet.
EnglishThese walls are titanium alloy and the bars are pulse-sonic lasers.
A fal titánötvözet, a rács szónikus lézer.
Englishstirred the alloy, the old man muttered chants.
A fémek a tűzre vettettek, majd újra fölmerültek a lángokból.
EnglishComposition limits of the alloy must be given.
Meg kell adni az ötvözet összetételét és határértékeit.
EnglishManufacture of lead-based or lead-alloy objects.
11. Ólomalapú vagy ólomötvözet tárgyak gyártása.
EnglishBrookida had told him that there was even one small area where the metal had been changed from one alloy to another.
Brukida azt mondta, hogy még egy olyan kis terület is van, ahol a fém egyik ötvözetből egy másikká változott át.
English[Jean] The metal is an alloy called adomatium.
A fém egy ötvözet amit Domatiumnak hívnak.
EnglishThe actual mechanical properties of the alloy must be reported, together with the minimum mechanical property requirements.
Közölni kell az ötvözet tényleges mechanikai jellemzőit, a mechanikai jellemzők minimális követelményeivel együtt.
EnglishSome kind of alloy, yet reluctant to fuse.

Synonyms (English) for "alloy":

alloy