"along the same lines with" translation into Hungarian

EN

"along the same lines with" in Hungarian

EN

along the same lines with

volume_up
along the same lines with (also: in a similar manner)
along the same lines with (also: equally, in the same way, similarly)
The Southeastern Bank Building was a thirty-story glass cylinder, designed along the same lines as a tennis-ball can.
A Southeastern Bank épülete egy harmincemeletes henger volt, nagyjából hasonlóképpen tervezhették, mint egy teniszlabdadobozt.

Context sentences for "along the same lines with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlong the same lines, the French Presidency will propose a European immigration pact.
Ezzel kapcsolatban Franciaország elnöksége javaslatot fog tenni egy bevándorlási megállapodásra.
EnglishThe committee responsible has had discussions along the same lines.
A felelős bizottság is hasonló irányú megbeszéléseket folytatott.
EnglishHigh representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.
Az ön hazájának magas rangú képviselői ezek után ugyanebben a szellemben nyilatkoztak, biztos úr.
EnglishMy question is along the same lines as Marian Harkin's question.
Az én kérdésem ugyanarra irányul, mint Marian Harkiné.
EnglishThe Commission proposals were along the same lines.
A Bizottság javaslatai ugyanezeket az elveket követték.
EnglishThe amendments tabled by our political group were along the same lines, but were rejected today.
A képviselőcsoportunk által előterjesztett módosítások ugyanezeket az irányokat követték, de ma elutasításra kerültek.
EnglishI am pleased that our thoughts are along the same lines.
Örülök, hogy gondolataink egy vonalon haladnak.
EnglishCai was apparently thinking along the same lines.
EnglishI would ask the Commissioner whether we can perhaps conduct a complementary policy in this regard that is along the same lines.
Megkérdezném a biztost, hogy e tekintetben ugyanilyen irányvonalak mentén vihetnénk-e egy kiegészítő politikát?
EnglishThe Southeastern Bank Building was a thirty-story glass cylinder, designed along the same lines as a tennis-ball can.
A Southeastern Bank épülete egy harmincemeletes henger volt, nagyjából hasonlóképpen tervezhették, mint egy teniszlabdadobozt.
EnglishI would say that this project has to be tackled along the same lines as we tackled the large internal market project of the European Union.
Én azt mondanám, hogy ezt a projektet az Európai Unió nagy belső piaci projektjéhez hasonlóan kell megvalósítani.
EnglishThe Council will examine your proposals which, in the main, are along the same lines as the text which has been the subject of political agreement in the Council.
A Tanács megvizsgálja az Önök javaslatait, amelyek nagyrészt hasonlóak a Tanácsban politikai megállapodás tárgyát képező szöveghez.
EnglishThe outcome will most probably be along the same lines as now, because we are not yet satisfied but, at the same time, we have seen some positive steps.
Az ülés eredménye nagy valószínűséggel hasonló lesz a maihoz, mivel még nem vagyunk vele megelégedve, habár már láttunk néhány pozitív lépést.
EnglishYou have broken down more barriers in a fortnight than in all the previous years put together, and I want to encourage you to continue along the same lines.
Önök két hét alatt több korlátot döntöttek le, mint az összes korábbi évben összesen, és arra szeretném biztatni önöket, hogy ugyanígy folytassák.
EnglishThe College of Commissioners which he has presented will continue along the same lines, as we saw confirmed during the hearings that took place in the parliamentary committees.
Az általa bemutatott biztosok testülete ugyanezen a vonalon fog tovább működni, amint ezt a parlamenti bizottságokon belül lezajlott meghallgatások is megerősítették számunkra.