"Alps" translation into Hungarian

EN

"Alps" in Hungarian

HU
EN

Alps {plural}

volume_up
1. "the", geography
However, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
Azt kell azonban mondanom, hogy a Kaukázus sem az Alpok, sem a Pireneusok.
- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
- (DE) Elnök úr, az Alpok igen fontos szerepet tölt be Európában az idén.
But tomorrow we will be at the foot of the alps... at the Hotel DuReve.
De holnap már az Alpok lábánál leszünk... a Hotel DuReveben.

Context sentences for "Alps" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe was scratch at golf, a fine swimmer and had done some good climbs in the Alps.
Jól golfozott, kitűnően úszott, sőt az Alpokat is jó néhányszor megmászta.
EnglishHowever, I have to say that the Caucasus is neither the Alps nor the Pyrenees.
Azt kell azonban mondanom, hogy a Kaukázus sem az Alpok, sem a Pireneusok.
EnglishAbout climbing in the Alps, and saving people's lives on the edge of a glacier.
Hogy milyen túrákat csinált az Alpokban, és ő volt a hős életmentő egy gleccser szélén.
EnglishIN THE WEEKS that followed, I filled the shrine in the Alps with many new riches.
A következő hetekben új ékességekkel töltöttem meg az alpesi szentélyt.
EnglishI intend shortly, he said, to build a city for my occupation on the top of the Alps.
Rövidesen várost szándékozom építeni a magam számára, az Alpesek tetején.
EnglishWith a wave from the Original, rains fell from a porous leaden sky upon the Alps Voltaire.
Az Eredeti intett- megnyíltak az ólomszínű ég pórusai, és eső hullott a Másolatra.
EnglishThey're out to sack Lyons -then they'll cross the Alps and sack Rome!
Ki fogják rabolni Lyont, aztán átkelnek az Alpokon, és Róma ellen vonulnak.
EnglishGunshots in the Alps were as ordinary as the tinkle of cow bells No one would pay attention.
A lövöldözés ezért az Alpokban éppen olyan megszokott dolog, mint a tehénkolomp hangja.
EnglishThe VC-2O was approaching the Alps, and the air might be bumpy there.
A VC-20-as az Alpok felé közeledett, légörvényekre lehetett számítani.
English- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
- (DE) Elnök úr, az Alpok igen fontos szerepet tölt be Európában az idén.
EnglishThe height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
A hegyek magassága a völgy mindkét oldalán a legtöbb esetben magasabb, mint az Alpok.
EnglishThey don't know about the cabin in the Alps that Erika and I visited.
Nem tudnak az alpesi kunyhóról, amelyet Erikával meglátogattunk.
EnglishBut tomorrow we will be at the foot of the alps... at the Hotel DuReve.
De holnap már az Alpok lábánál leszünk... a Hotel DuReveben.
EnglishI imagined I could feel the snow of the Alps on my burnt flesh.
Elképzeltem, hogy érzem égett húsomon az alpesi havat.
EnglishFrom the Alps I shall have a wide view of my Empire- France, Italy, Switzerland, the Tyrol and Germany.
Az Alpesekről kényelmes kilátásom lesz birodalmamra, Itáliára, a gall földre, Svájcra, Tirolra és Germániára.
EnglishOn either side of us are mountain ranges that are higher than the Alps, so the setting here is very dramatic.
Mindkét oldalról az Alpoknál magasabb hegyláncok vesznek körül minket, így a körülmények nagyon drámaiak.
EnglishI sent out the Mind Gift with all its strength to the snowy Alps in which I had built and concealed the chapel.
Teljes erőből elküldtem a Szellem-Ajándokot az Alpokba, ahol magam építettem és rejtettem el a kápolnát.
EnglishAfter I reached the Alps it took me some time to find the very secluded spot where I would build the shrine.
Megérkeztem az Alpokba, ahol némi időbe telt, amíg megtaláltam a szentélynek alkalmas, nagyon elzárt helyet.
EnglishIs it the wolves in the Pyrenees or the Alps that are eating up the shepherds, or lamb imported from New Zealand?
A Pireneusokban és az Alpokban a farkasok eszik meg a juhászokat, vagy az Új-Zélandból importált bárányhús?
EnglishHe fought successful wars in Armenia, Parthia Germany, Spain, Dalmatia, the Alps, and France.
Sikeres háborúkat vívott Örményországban, Parthiában, Germániában, Hispániában, Dalmáciában, az Alpokban és a gallusok földjén.

Synonyms (English) for "Alps":

Alps
English