"already" translation into Hungarian

EN

"already" in Hungarian

HU
EN

already {adverb}

volume_up
already (also: before, yet)
There are already programmes, there are already initiatives, in many Member States.
Már számos tagállamban vannak erre a problémára vonatkozó programok, kezdeményezések.
Boon was already behind the wheel; I think the automobile was even already in gear.
Boon már a volán mögött ült; azt hiszem, már gázt is adott a kocsinak.
This draft initiative is already with Parliament and the first debate has already taken place.
A kezdeményezéstervezet már a Parlament előtt van, és már az első vita is lezajlott.

Context sentences for "already" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Sőt már a közönséges osztriga lárvák is nagymértékben pusztulnak egyes helyeken.
Englishthe woman called from the cash ister, already ringing him up.
A szokásosat, Jared? kérdezte a nő, de már ütögette is a pénztárgép billentyűit.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishI'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Biztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
EnglishHow was I to know that already the poison was working, stiffening him as he sat?
Honnan tudhattam volna, hogy már hat a méreg, s Amyason erőt vesz az izombénulás?
EnglishWe have already reserved EUR 14 million for promotion for the rest of this year.
Már félretettünk 14 millió eurót promóciós célra az idei év fennmaradó részére.
EnglishSidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
Sidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
EnglishI am that enough already when I go into the towns where witches are to be burnt.
Épp eléggé az vagyok, ha olyan falvakba érkezem, ahol boszorkányt akarnak égetni.
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishI told him you had many, many books already, that you visited the booksellers.
Mondtam neki, hogy önnek már rengeteg könyve van, törzsvásárló a könyvárusoknál.
EnglishAccording to her Timex, the eclipse should have already started - it said 4:30.
Timex órája 4.30-at mutatott; a napfogyatkozásnak már el kellett volna kezdődnie.
EnglishKeep your pledge of silence, except for what you already knew about the vermin.
Távozik, és az esküjéhez híven csak a féregről beszél, vagy együttműködik velünk?
EnglishBut, Hilary thought crazily, his vocal cords already should have started to rot.
De - gondolta az őrület határán Hilary - miért nem kezdtek elrohadni a hangszálai?
EnglishThe galaxy is already so complicated, the equations almost burst at their seams.
A galaxis már így is éppen elég bonyolult, az egyenletek aligha bővíthetők tovább.
EnglishHe knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
Már tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
EnglishThe Czech Republic has already decreased its sugar production by more than 20%.
A Cseh Köztársaság már eddig is több mint 20%-kal csökkentette a cukortermelését.
EnglishThe Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.
A megállapodás érvényesüléséért felelős vegyes bizottság már júniusban összeült.
EnglishHowever this vote does not concern deregulation, which is already in the treaty.
Ez a szavazás azonban nem a deregulációról szól, mely már szerepel a Szerződésben.
EnglishMoreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
Ezenkívül egy hozzáértő, törvényes ENSZ-szerv már dolgozik ezeken a kérdéseken.
EnglishOver twelve thousand seven hundred children already, either decanted or in embryo.
Máris 12 700 gyermeket nyertünk belőle, lefejtett, illetve embrionális formában.