"also" translation into Hungarian

EN

"also" in Hungarian

EN

also {adverb}

volume_up
also
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
És arra is ügyelnünk kell, hogy természetesen a szakértők is hibáznak.
Now, it must also be written in such a way that lay persons also understand it.
Ezt most oly módon is meg kell írni, hogy a laikusok is megértsék.
I think that it not always quota, but also quality, that should also be important.
Szerintem nem mindig az aránynak, hanem a minőségnek is fontosnak kell lennie.
also (also: likewise, too, eke)
They also have substantial environmental, social and economic consequences.
Környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági következményeik szintén jelentősek.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Szintén fontos a terrorizmusellenes koordinátor szerepének meghatározása.
There should also be coordination at European network level.
Európai hálózati szinten szintén szükség van koordinációra.

Context sentences for "also" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI also think that they are not within our reach now that our hyperdrive is gone.
De azt hiszem, ők nem elérhetőek számunkra most, hogy eltűnt a hiperhajtóművünk.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Az ezt követően megalakult kormány szintén újdonságot jelentett Albánia számára.
EnglishI would also like to thank Mrs Jäätteenmäki for her great efforts in this matter.
Megköszönném továbbá Jäätteenmäki asszonynak az ügyben tett nagy erőfeszítéseit.
EnglishHe went into his office, which was also cluttered with ukuleles and pineapples.
Bement az irodájába, amely szintén tele volt szórva ukulelékkel és ananászokkal.
EnglishChen's gaze swept the ancient polished floor, also dark green with golden swirls.
Chen pillantása végigkúszott az aranyszínű mintákkal díszített sötétzöld padlón.
EnglishAlso of exceptional importance is the 'guaranteeing a decent pension' initiative.
Rendkívüli jelentőséggel bír a "méltányos nyugdíj biztosítása” kezdeményezés is.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Üdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
EnglishConsequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
Következésképpen hálás lennék, ha elmagyarázná még nekünk a következő lépéseket.
EnglishThirdly, this is a controversial subject that has also been tackled by Mr Liese.
Harmadsorban, jelentkezik egy ellentmondásos téma, melyet Liese úr már taglalt.
EnglishIt is also a resolution which guarantees the protection of refugees and migrants.
Ezenkívül az állásfoglalás biztosítja a menekültek és a bevándorlók védelmét is.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Feltehetek-e egy kérdést az Európai Unió politikai terhelhetőségére vonatkozóan?
EnglishThere are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.
Alapvető problémák merülnek fel az 1. költségvetési fejezettel kapcsolatban is.
EnglishObviously, the directive will also have an important social and economic impact.
Nyilvánvaló, hogy az irányelvnek fontos társadalmi és gazdasági kihatása is lesz.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen fontos az egészséges fiskális politika.
EnglishTherefore, this also represents a crisis in EU economic and competition policy.
Így ez egyszersmind az EU gazdaság- és versenypolitikájának válságát is jelenti.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
És abban sincs vita, hogy Törökországnak jószomszédi viszonyra kell törekednie.
EnglishAlso, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
Amikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.

Synonyms (English) for "also":

also
also-ran
English