"altercation" translation into Hungarian

EN

"altercation" in Hungarian

EN

altercation {noun}

volume_up
altercation
The only altercation came when the breakabout refused a sedative.
Kisebb civakodás csak akkor támadt, amikor Alacrity kereken visszautasította a nyugtatókat.
She heard sounds of loud drunken altercation.
Hangos, részeg civakodás hangját hallotta.
The dowsing had shocked Policeman Branx out of his unconscious state however, and as soon as he surfaced, the altercation began afresh.
Branx rendőr viszont magához tért a vízben, és a civakodás újrakezdődött, amint felrúgta magát a víz színére.
altercation
Beside the table an altercation had suddenly been transformed into a confusion of shouts, blows and curses.
Az asztal mellett kitört veszekedésből hamarosan kiabálás és veszekedés lett.

Context sentences for "altercation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe was pretty sure that no traffic had passed in the street during the altercation.
Majdnem biztosra vette, hogy senki nem haladt el a parkoló mellett, mialatt verekedtek.
EnglishThe only altercation came when the breakabout refused a sedative.
Kisebb civakodás csak akkor támadt, amikor Alacrity kereken visszautasította a nyugtatókat.
EnglishShe indicated Shimrod and two or three others who had paused to watch the altercation.
- Melancthe Shimrodra és két vagy három bámészkodóra mutatott, akik időközben megálltak a sátor előtt.
EnglishBeside the table an altercation had suddenly been transformed into a confusion of shouts, blows and curses.
Az asztal mellett kitört veszekedésből hamarosan kiabálás és veszekedés lett.
EnglishThe issue was declared, and here an altercation arose, two claiming that he who won had cheated.
A sorrend kialakult, ám ekkor veszekedni kezdtek, mert ketten azt állították a nyertesről, hogy csalt.
EnglishI asked him, in my capacity as his departmental therapist... about his altercation with Lieutenant Nilsen.
Kikérdeztem őt -mint kirendelt pszichiátere-, hogy miért került összetűzésbe Nilsen hadnaggyal.
EnglishHe was so immersed in his own particular funk that it took him a while to realize that an altercation was building.
Annyira elmerült saját különös érzéseiben, hogy csak egy idő után tűnt fel neki: rendbontás készül.
EnglishYou're aware of the altercation between an usher and a drunken patron that happened in the last minutes of the film?
Tud arról a civakodásról, ami egy jegyszedő és egy részeg kuncsaft között játszódott le a film utolsó öt percében?
EnglishShe heard sounds of loud drunken altercation.
Hangos, részeg civakodás hangját hallotta.
EnglishThe dowsing had shocked Policeman Branx out of his unconscious state however, and as soon as he surfaced, the altercation began afresh.
Branx rendőr viszont magához tért a vízben, és a civakodás újrakezdődött, amint felrúgta magát a víz színére.
EnglishAn interesting altercation arose between two beefy athletes as to whether the pool should be warmed for swimming or frozen for skating.
Két izmos atléta össze is veszett azon, hogy a vizet bemelegítsék-e úszáshoz, vagy befagyasszák korcsolyázáshoz.
EnglishThe race would be run with two-man airbikes, at the insistence of the Severeemish, since Floyt was a part of the altercation.
A versenyt kétszemélyes légibiciklikkel fogják lebonyolítani a severeemiek kötözködése miatt, hiszen Floyt is benne volt az ügyben.
EnglishAn altercation began at the bar.
EnglishAt the last of the centers there was an altercation with some wild-looking people bringing in a string of little shaggy beasts loaded with bundles.
Az utolsó ilyen központban összeszólalkoztak bizonyos vad kinézésű emberekkel, akik fölmálházott apró bozontos állataikkal bevonultak oda.
EnglishMore debate Tuesday, another report, perhaps an altercation or two, then we adjourn with nothing accomplished and go home.
Kedden újabb vita következik, újabb állásfoglalás, esetleg egy kis civakodás, aztán berekesztjük a gyűlést, és hazamegyünk anélkül, hogy bármire is jutottunk volna.
EnglishThat prey, it turned out, was the brown-haired smuggler, who after a prolonged altercation shot the Rodian neatly with a blaster drawn under the table.
A prédáról kiderült, hogy nem más, minta barnahajú csempész, aki rövid szóváltás után simán lelőtte a rodiait asztal alatt dugdosott lézerével.
English[ Fabric ripping ] Romero's shirt had been torn open in the altercation, r evealing a r ed bustier f rom the Victoria's Secr et's Desir e collection.
Romero ingje elszakadt és kinyílt dulakodás közben, feltárva a vörös kombinéjét ami a Victoria's Secret "Vágy" névre hallgató kollekciójából vásárolt.
EnglishThe tea which had been ordered was brought up at the end of ten minutes; but the maid, as she approached the door, was surprised to hear the voices of her master and mistress in furious altercation.
A kért teát tíz perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik.

Synonyms (English) for "altercation":

altercation