EN

altering {adjective}

volume_up

Context sentences for "altering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was Bremen, altering himself so that he became one with the monsters that dwelled within.
Eltorzította magát, hogy ugyanolyan legyen, mint a bent tanyázó szörnyetegek.
EnglishTherefore I reject those amendments aimed at altering the legal basis.
Ennélfogva én a jogalap megváltoztatását célzó módosítások ellen szavazok.
EnglishSometimes it is a comfort to me to think that the aeroplane is altering the conditions of war.
Már-már vigasztaló gondolat, hogy a repülőgép megváltoztatja a háború menetét.
EnglishOne couldn't imagine a skilled actress so successfully altering her features.
Rutinos színésznő sem lett volna képes ilyen fokú átváltozásra.
EnglishThe weasel skeleton, as it chanted the great spell, seemed to be altering shape and taking on substance.
A menyétcsontváz, miközben a varázsigét mondta, kezdett alakot változtatni.
EnglishWell, um, I've had complaints from several students... that you've sold them mind-altering substances.
Nos, már több tanuló is panaszkodott, hogy tudat-tágító szereket árulsz.
EnglishMassive illegal immigration in Malta risks altering its demographic composition.
A Máltára irányuló tömeges illegális bevándorlás az ország demográfiai összetételének megváltoztatásával fenyeget.
EnglishOur captors have the ability to subdue Planch any number of ways, from sedating him to altering his memories.
Fogvatartóink képesek visszatartani Planchot, számtalan eszköz áll a rendelkezésükre.
EnglishTucker complied at once, altering the focus of the high-altitude camera and finding the Chinese artillery.
Tucker megváltoztatta a magasban szálló kamera fókuszát, és megkereste a kínai tüzérséget.
EnglishHis message is that these guidelines do not need altering in any way.
Az ő üzenete az, hogy ezeken az irányelveken semmilyen formában sincs szükség változtatásokat eszközölni.
EnglishThe eyebrows had been trimmed to an entirely different shape, altering the whole expression.
A szemöldöke a csipesz nyomán egészen más formát öltött, s ez teljesen megváltoztatta az arckifejezését.
EnglishBy altering the energy of the beam, you can select the exact light frequency you generate.
A nyaláb energiájának megváltoztatásával aztán meg lehet választani a gerjesztett fény pontos frekvenciáját.
EnglishWe don't go around altering valuable paintings, Dr. Venkman.
Nem változtathatjuk meg az értékes festményeket, Dr. Venkman.
EnglishThen something stirred on the next landing up, a faint altering of light, a detaching of shadows.
Azután valami megmoccant a következő lépcsőpihenőben, némileg változott a sötétség, valami kivált az árnyékból.
EnglishDon't look-- she said, not altering her pace.
Ne nézz oda figyelmeztette a lány, miközben egyenletesen lépkedett.
EnglishThen they started altering the interval between meals.
Kezdték megváltoztatni az étkezések közti időszakokat.
EnglishHe isn't altering course that I can tell, sir.
Irányt viszont nem változtat, amennyire ki tudom venni, uram.
EnglishI don't want him to go altering his will.
Nem akarom, hogy menjen, és megváltoztassa a végrendeletét.
EnglishCosmetically altering Simone to look like me??
Mármint, hogy hozzám hasonlóra sminkeled Simone-t?
EnglishNot altering the guidelines is one thing.
Egy dolog az iránymutatások érintetlenül hagyása.

Synonyms (English) for "altering":

altering
alteration