EN

alternatively {adverb}

volume_up
Alternatively, states could make use of it in their development policies.
Másik lehetőségként az államok használhatnák fel fejlesztési politikájukban.
Alternatively, the chips might set off security alerts at airports.
Másik lehetőségként a chip-ek beindíthatják a repülőterek biztonsági riasztórendszerét.

Context sentences for "alternatively" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlternatively, you can click with the middle mouse button on the folder.
A művelet úgy is végrehajtható, hogy a középső egérgombbal rákattint a mappára.
EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
Másik lehetőségként az államok használhatnák fel fejlesztési politikájukban.
EnglishAlternatively, we could use different wording at another point within the relevant article.
Esetleg más megfogalmazást használhatnánk az adott cikk egy másik részében.
EnglishAlternatively, the chips might set off security alerts at airports.
Másik lehetőségként a chip-ek beindíthatják a repülőterek biztonsági riasztórendszerét.
EnglishAlternatively, Irish troops currently in the Lebanon could also join this mission.
Az is egy lehetőség lenne, hogy a jelenleg Libanonban állomásozó ír csapatok csatlakozzanak e küldetéshez.
EnglishAlternatively, is this perhaps an effort to eliminate competition by recourse to the European Commission?
Netán a versenyt próbálják kiküszöbölni az Európai Bizottság segítségével?
EnglishAlternatively, I am willing to act as Defending Officer.
Vagy pedig én is hajlandó vagyok elvállalni a védő tiszt szerepét.
EnglishAlternatively, it might be the users of ratings who pay.
Egy másik lehetőség az, hogy a minősítés felhasználói fizetnek.
EnglishAlternatively, like Mr Szájer, one could say: 'It seems to me that we need more coherence in this Parliament.
Vagy mondhatjuk azt, amit Szájer úr mondott: "Erősebb koherenciára van szükség a Parlamentben.
EnglishAlternatively, we could decide to abandon it altogether.
Vagy akár dönthetnénk a rendszer teljes felszámolásáról is.
EnglishAlternatively, they will swell the ranks of the non-inscrits.
Másik esetben ellepik a független képviselők sorait.
EnglishAlternatively, even though this is not the norm for Europe, we would have to put an end to the experiment.
Vagy pedig - noha Európa számára ez nem megszokott dolog -, véget kellene vetnünk a kísérletezgetésnek.
EnglishAlternatively, I could say, "Yesterday, I thrived."
Másféleképpen, azt mondhatom, "Tegnap jól éltem (thrived)."
EnglishAlternatively, you can click on the Auto Detect button to attempt automatic discovery of this variable.
Ha az "Automatikus detektálás" gombra kattint, akkor a program megpróbálja detektálni, melyik ez a változó.
EnglishAlternatively, it may be that it will be used to sanction employers unfairly and unjustifiably.
Vagy az is lehet, hogy arra használják majd, hogy méltánytalanul és igazolhatatlanul büntessenek meg munkáltatókat.
EnglishAlternatively, you can click on the Auto Detect button to attempt an automatic discovery of this variable.
Ha az "Automatikus detektálás" gombra kattint, akkor a program megpróbálja detektálni, melyik ez a változó.
EnglishAlternatively, we should invest in achieving the 3% objective for research and development that was set back in 2000.
Másrészről be kellene fektetnünk abba, hogy elérjük a kutatás és fejlesztés területén még 2000-ben kitűzött 3%-os célt.
EnglishThis was then slowly roasted till it melted away - or alternatively you would pierce the wax figure to the heart with a pin.
Így a figurát addig lehet a tűz fölött tartani, amíg meg nem olvad, vagy pedig a szívén keresztül lehet szúrni egy tűt.
EnglishAlternatively, we could offer to help developing countries to put their revenue policy in order and stabilise prices.
Másik megoldás, ha felajánljuk a fejlődő országoknak, hogy segítünk rendezni bevételi politikájukat, és stabilizálni az árakat.
EnglishWhen the study has been completed, we will know whether there is something dubious about all this or, alternatively, that everything is all right.
A tanulmány befejeztével meg fogjuk tudni, hogy van-e ebben valami gyanús, vagy minden rendben van-e.