"altogether" translation into Hungarian

EN

"altogether" in Hungarian

EN

altogether {adverb}

volume_up
Now and then she altogether forgot that she was eating, and she had to be reminded.
Máskor viszont teljesen elfelejtette, hogy eszik; ilyenkor figyelmeztetni kellett.
Ehlana's an altogether different matter, and she despises Annias.
Ehlana azonban teljesen más lapra tartozik, ő visszautasította Annias manipulációit.
This could reduce undeclared work or even eliminate it altogether.
Ez mérsékelné, vagy akár teljesen megszüntetné a be nem jelentett munkavégzést.
His lips were moving in prayer, his eyes were turned up wide open as the rain beat into them, and altogether he looked like some gloomy Spanish painting of a saint in the ecstasy of martyrdom.
Ajka imát mormolt, szemét tágra nyitva szegezte a beléhulló esőre; egészében véve komor spanyol fogadalmi festményre emlékeztetett, eksztatikus vértanú szentre.

Context sentences for "altogether" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe was a very generous man, and altogether a warm-hearted and to lovable person.
Nagyon bőkezű ember volt, és egyébként is melegszívű, szeretetre méltó egyéniség.
EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Hogy az ilyen megállapodásokat ezt követően betartják-e, az már egy másik kérdés.
EnglishBut now that I can see this period in perspective I do not altogether regret it.
Most azonban, hogy némi távolságból szemlélem a történteket, végül is nem sajnálom.
Englishroared the Prince of Leah finally, losing his temper altogether.
Elég a fecsegésből! ordította végül Leah hercege, aki teljesen kijött a sodrából.
English'I am not altogether of thy faith, Red Hat - if so small a matter concern thee.'
- Én nem egészen a te hitedet követem, Vöröskalap, ha ugyan érdekel ilyen csekélység.
EnglishNow and then she altogether forgot that she was eating, and she had to be reminded.
Máskor viszont teljesen elfelejtette, hogy eszik; ilyenkor figyelmeztetni kellett.
EnglishAnd Ravelston, who had never met Rosemary, did not altogether disbelieve him.
Ravelstonnak, aki sosem találkozott Rosemaryvel, eszébe sem jutott kételkedni.
EnglishHe took the attitude that we'd be much better off in a smaller place altogether.
Erre kijelentette, hogy sokkal előnyösebb lenne számunkra, ha kisebb házba költöznénk.
EnglishHe avoided Randolph's eyes altogether as he climbed into the back of the Rolls.
Következetesen kerülte Randolph tekintetét, miközben bemászott a Rolls hátsó ülésére.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
Ez oda vezet, hogy megkopik a tehetségük, vagy, ami még rosszabb, nem játszanak többé.
EnglishBut altogether, it was a literary debut more astonishing than most and more noticed.
Irodalmi színre lépése mindenképpen jelentősebb volt a szokásosnál - és zajosabb is.
EnglishFor an instant Ander stopped breathing altogether, freezing with indecision.
Andernek egy pillanatra elállt a lélegzete és megbénult a tanácstalanságtól.
EnglishBut what had gone on in the room was a danger of another order altogether.
De ami ott fenn történt, az a veszélyek teljesen más kategóriájába tartozott.
EnglishI'd recommend it by name, but I don't altogether trust our little mother here.
Név szerint rendeltem meg, de a mi kicsi anyánknak nem árultam el, mi az.
EnglishThen the gunfire abated and, within just three or four seconds, stopped altogether.
Egyszer csak a golyózápor ritkult, és pár másodpercre teljesen abbamaradt.
EnglishPerhaps she had been married and had not abandoned her maiden name altogether.
Lehet, hogy a lány férjhez ment, és nem hagyta el a leánykori nevét sem.
EnglishThey're both shrinking and retreating -- and some of them have disappeared altogether.
Egyre csak zsugorodnak és visszahúzódnak -- és néhányuk már teljesen eltűnt.
EnglishAnd talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
Ami pedig a foglalkoztatást illeti: 2006-ban összesen 3,5 millió új munkahely létesült!
English'I'm sure you're taking altogether too pessimistic a view of the thing.
Én ismerem a könyvkiadók szokásait... ülnek a kéziratokon, mint a tyúk a tojáson.
EnglishThe wind, which had been declining since late afternoon suddenly stopped altogether.
A szél, amely késő délután óta megcsendesedett, hirtelen teljesen elállt.