EN

ambitiously {adverb}

volume_up
ambitiously
volume_up
nagyratörően {adv.}

Context sentences for "ambitiously" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn the area of trade, the Doha Round must be concluded ambitiously in 2010.
A kereskedelem terén a dohai fordulóra már 2010-ben sor kell, hogy kerüljön.
EnglishWe must of course look at this issue realistically, but also ambitiously.
Nekünk azonban reálisan, és egyben ambiciózusan kell kezelnünk e kérdést.
EnglishThe European Union has very ambitiously committed to increasing employment by as much as 75% over the coming decade.
Az Európai Unió azt a nagyon ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy az elkövetkező évtizedben 75%-ra növeli a foglalkoztatást.
EnglishHow can the Council and Member States commit more ambitiously to the targets of the Paris Declaration of 2005?
Hogyan kötelezhetnék el magukat aktívabban a Tanács és a tagállamok a 2005-ben elfogadott párizsi nyilatkozat célkitűzései mellett?
EnglishHowever, we have to rethink our future and renewable energy and also ambitiously develop energy efficiency further.
Ám újból végig kell gondolnunk jövőnket és a megújuló energiaforrásokat, emellett nagyra törően tovább kell fejlesztenünk energiahatékonyságunkat.
EnglishAs for you, representatives of the Council, rather than ambitiously promote the Barroso package on climate change, you are trying to waste it.
Ami pedig Önöket, a Tanács képviselőit illeti, az éghajlat-változási Barroso-csomag ambiciózus támogatása helyett, Önök megpróbálják azt tönkretenni.
EnglishIt is important, and I will conclude with this, to ask the Commission for the human rights action plan to be concluded quickly and ambitiously, Madam President.
Fontos megkérni a Bizottságot, elnök asszony, - és ezzel fogom befejezni -, hogy gyorsan és ambiciózus módon fejezze be az emberi jogi cselekvési tervet.
EnglishWe have to ensure that the laws the Commission proposed last week are carried through as ambitiously as possible here in Parliament and are implemented in the Member States.
Biztosítanunk kell, hogy a múlt héten a Bizottság által javasolt törvényeket a lehető legambíciózusabban végigvisszük itt a Parlamentben, és végrehajtásra kerülnek a tagállamokban.
EnglishYour comments at the beginning of the debate made it clear that you wish to set to work ambitiously, but also that you wish to perform your role as intended in the Treaty of Lisbon.
A vita elején tett észrevételeiből nyilvánvalóvá vált, hogy komoly terveket kíván megvalósítani, de az is, hogy szerepét a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően szeretné teljesíteni.

Synonyms (English) for "ambitiously":

ambitiously
ambitious