EN

amiably {adverb}

volume_up
He raised his head, smiled amiably, and scaled the envelope at Spade's lap.
Fölemelte fejét, barátságosan mosolygott, és a borítékot odahajította Spade-nek.
Marshall shifted his glance amiably to the Chief Constable.
Marshall pillantása barátságosan siklott vissza a rendőrfőnökre.
She chatted quite amiably about small details of daily life at Sans Souci.
Barátságosan csevegett a Sans Souci életének mindennapi apróságairól.
Petrovszkij kedvesen vállat vont.
Poirot kedvesen rámosolygott.
They would find you too big and tough a mouthful, I am afraid, sister, Morgaine said amiably.
- Túlságosan nagy és kemény falatnak találnának, húgom - mondta kedvesen Morgaine.

Context sentences for "amiably" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe raised his head, smiled amiably, and scaled the envelope at Spade's lap.
Fölemelte fejét, barátságosan mosolygott, és a borítékot odahajította Spade-nek.
EnglishThe inspector looked at him sharply, but Bryan seemed amiably vacuous.
- A felügyelő élesen ránézett, de Bryan nyájasan és meglehetős üresen bámult rá.
EnglishLot, sitting at his ease between two of his huntsmen, smiled amiably at his sister-in-law.
Lot, aki vidáman üldögélt az emberei között, kedvesen a sógornőjére mosolygott.
EnglishHer mother, following her into the elevator, reprimanded her amiably: Now, dear.
Anyja, aki utána lépett a liftbe, szelíden korholta: Na, de drágám!
EnglishShe chatted quite amiably about small details of daily life at Sans Souci.
Barátságosan csevegett a Sans Souci életének mindennapi apróságairól.
EnglishThey would find you too big and tough a mouthful, I am afraid, sister, Morgaine said amiably.
- Túlságosan nagy és kemény falatnak találnának, húgom - mondta kedvesen Morgaine.
EnglishIt's quite simple, really, said Bryan, approaching amiably.
- Valójában nagyon egyszerű - mondta Bryan, és szívélyesen közelebb lépett.
EnglishFunny old tabby, thought Dinah, but she said quite amiably, if somewhat vaguely, There used to be one.
Furcsa vénlány gondolta Dinah, de elég barátságosan, bár kissé bizonytalanul felelt.
EnglishUpjohn amiably in the ribs.
És maga? kérdezte, és barátságosan Mrs. Upjohn bordái közé bökött az ujjával.
EnglishDors rose through the traptube beside him, a breeze fluttering her hair amiably, the effect quite flattering.
Dors a férfi mellé lépve beszállt a csőliftbe; a tétova szellő meglebbentette a haját.
EnglishYou are welcome to him, if you want him, Morgaine said amiably.
- Legyen a tiéd, ha neked kell - mondta szívélyesen Morgaine.
English'I don't know any such thing,' Stark said calmly, almost amiably.
Dehogy tudom felelt Komor nyugodtan, csaknem barátságosan.
EnglishMarshall shifted his glance amiably to the Chief Constable.
Marshall pillantása barátságosan siklott vissza a rendőrfőnökre.
EnglishRedwine pointed amiably to an unfurled wooden scroll over the door.
Redwine nyájasan az ajtó fölötti fatekercsre mutatott.
EnglishHe turned and spoke to his policemen, who started laughing amiably at the stupidity of the Ameri- cans.
Megfordult és mondott valamit a rendőreinek, akik barátságosan nevettek az amerikaiak ostobaságán.
EnglishSpade licked his cigarette and smiled amiably at the boy.
Spade leragasztotta a cigarettát, és nyájasan nézett a fiúra.
English'Someone calling for you on my phone,' Rawlie said amiably.
Valaki keres az én telefonomon mondta Rawlie barátságosan.
English'Squeak this,' Curt replied, but amiably enough.
- A tisztaság fél egészség - felelte Curt, viszonylag kedélyesen.
EnglishEdmonds said amiably.
Tudom, milyen bajra gondolsz mondta barátságosan Dr. Edmonds.
EnglishBezoar smiled amiably, but Gordon seethed inside.
Bezoar nyájasan mosolygott, Gordonban azonban forrt a méreg.