EN

amicable {adjective}

volume_up
I find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Nagyon örvendetesnek tartom, hogy a lezárt esetek 36%-ában békés megoldás született.
The fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Elég kedvező fejlemény, hogy az esetek 56%-át békés úton rendezték, illetve oldották meg.
On 18 October 2007 Boeing publicly rejected Airbus's offer to explore an amicable solution.
2007. október 18-án a Boeing nyilvánosan elutasította az Airbusnak a vita békés megoldására irányuló ajánlatát.
For several minutes Aillas considered the thirty-six more or less amicable faces.
Aillas hosszú percekig tanulmányozta a harminchat többé-kevésbé barátságos arcot.
Two people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Ketten is megkérdezték, nem kellene-e újraindítanunk a barátságos tárgyalásokat.
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
Amerikai vallatói barátságos pszichopatának írták le.
amicable (also: friendly)
This was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Ez csak az előadók közötti rendíthetetlen baráti együttműködés miatt volt lehetséges.
And therefore it has to have amicable relations with them.
Ezért baráti viszonyban kell lennie velük.
Your relations with her have always been quite amicable?
A kapcsolatuk mindig is baráti jellegű volt?

Context sentences for "amicable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor several minutes Aillas considered the thirty-six more or less amicable faces.
Aillas hosszú percekig tanulmányozta a harminchat többé-kevésbé barátságos arcot.
EnglishTwo people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Ketten is megkérdezték, nem kellene-e újraindítanunk a barátságos tárgyalásokat.
EnglishTo avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Ennek elkerülése érdekében a felek egy barátságos megoldás eshetőségét is felvetették.
EnglishI find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Nagyon örvendetesnek tartom, hogy a lezárt esetek 36%-ában békés megoldás született.
EnglishThis was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Ez csak az előadók közötti rendíthetetlen baráti együttműködés miatt volt lehetséges.
EnglishThey halted their steeds in front of the wole, and held up their arms in apparently amicable salute.
Megállították hátasaikat a wole előtt, és barátságos köszöntésre emelték karjukat.
EnglishResisting the temptation to say, Amicable difference of opinion my foot!
Leach legyőzve a kísértést, hogy megjegyezze: ártalmatlan nézeteltérés, na ne mondd! azt mondta:
EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Felkérem az Elnökséget, hogy keressen elfogadható megoldást a koordinátorokkal kapcsolatos kérdésre.
EnglishThe fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Elég kedvező fejlemény, hogy az esetek 56%-át békés úton rendezték, illetve oldották meg.
EnglishHis American interrogators described him as an amicable psychopath.
Amerikai vallatói barátságos pszichopatának írták le.
EnglishFrom all accounts they were on quite amicable terms.
Minden jel arra mutat, hogy barátságos viszony volt kettejük között.
EnglishOn 18 October 2007 Boeing publicly rejected Airbus's offer to explore an amicable solution.
2007. október 18-án a Boeing nyilvánosan elutasította az Airbusnak a vita békés megoldására irányuló ajánlatát.
EnglishAnd therefore it has to have amicable relations with them.
Ezért baráti viszonyban kell lennie velük.
EnglishYour relations with her have always been quite amicable?
A kapcsolatuk mindig is baráti jellegű volt?
EnglishAnd then if we should part, let it be amicable.
Ha pedig el kell válnunk, történjék az barátsággal!
EnglishAh, an amicable interview, said Poirot.
- Ó, tehát akkor barátságosan beszélgettek?
EnglishWhere possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.
Az lenne a legjobb megoldás, ha egyfajta közvetítési rendszer, azaz egy baráti megegyezés jönne létre a felek közt.
EnglishFirst of all, the Ombudsman must continue to encourage amicable solutions, as he has already been doing for several years.
Az ombudsmannak mindenekelőtt továbbra is a békés megoldásokat kell előnyben részesítenie, ahogy azt már évek óta teszi.
EnglishWe parted on this amicable note.
EnglishAt the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
Gratulálok Ausztriának ehhez az évfordulóhoz, ugyanakkor felszólítom arra, hogy folytasson békésebb kisebbségpolitikát.

Synonyms (English) for "amicability":

amicability