"ammunition" translation into Hungarian

EN

"ammunition" in Hungarian

EN

ammunition {noun}

volume_up
1. military
ammunition
Mass executions by firing squad were uneconomical due to the cost of ammunition.
A tömeges kivégzések nem voltak gazdaságosak, mert a lőszer drága.
Each of us stood in a slot, with a ledge in front for ammunition and spare magazines.
Mindegyikünk egy-egy pályán állt, előttünk egy párkányon lőszer és tölténytárak.
I have authorized the use of lethal ammunition at this facility.
Engedélyt adtam éles lőszer használatára.
ammunition
Concealed beneath the floor were the guns, ammunition, and image intensifier.
A padló alatt voltak elrejtve a fegyverek, a muníció és a fénysokszorozó irányzék.
The am-munition began to explode; he could feel his blouse smol-dering.
A muníció egyre sűrűbben robbant, érezte, hogy füstöl a zubbonya.
Unfortunately, however, we do not have such ammunition at our disposal, because it simply does not exist.
Sajnos azonban nem áll rendelkezésünkre efféle muníció, mégpedig azért, mert ilyen nem létezik.

Context sentences for "ammunition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCaptain once again, I suggest conservation of ammunition for absolute emergencies.
Kapitány, még egyszer mondom, tartogatni kellene a lőszert végszükség esetére.
EnglishConcealed beneath the floor were the guns, ammunition, and image intensifier.
A padló alatt voltak elrejtve a fegyverek, a muníció és a fénysokszorozó irányzék.
EnglishEach of us stood in a slot, with a ledge in front for ammunition and spare magazines.
Mindegyikünk egy-egy pályán állt, előttünk egy párkányon lőszer és tölténytárak.
EnglishBut I also met aluminum mold makers, ammunition producers and all kinds of people.
De alumínium formaöntőkkel, és lőszergyártókkal is, és mindenféle emberrel.
EnglishThis is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.
Ez egy töltény, ami egy nagyon nagy amerikai lőszergyártó cégtől származik.
EnglishUsing live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Az éles lőszerek használatára nincs mentség; kategorikusan el kell ítélni azt.
English'The instructor in my target-practice course insists that we buy our own ammunition.'
- A lőtéri oktatóm ragaszkodik hozzá, hogy mindenki maga vegye meg a muníciót.
English'I need two boxes of ammunition for a SIG-Sauer nine millimeter pistol.'
- Két doboz lőszerre lenne szükségem egy kilenc milliméteres SIG-Sauer pisztolyhoz.
EnglishI always kept a clip of German or Mexican ammunition in my pocket for use in an emergency.
Rendkívüli helyzetre mindig tartottam magamnál egy tár német vagy mexikói lőszert.
EnglishMass executions by firing squad were uneconomical due to the cost of ammunition.
A tömeges kivégzések nem voltak gazdaságosak, mert a lőszer drága.
EnglishThe roar of the exploding ammunition filled the small room and was heard in the square.
A robbanva kirepülő lőszer döreje megtöltötte a kis szobát, és a térre is lehallatszott.
EnglishWith the other prisoners, he and his family were used as slave labor at an ammunition factory.
Õ és a családja a többi fogollyal együtt egy lőszergyárban végzett rabszolgamunkát.
EnglishI went up to the office and asked if they had any spare pistol ammunition; they had none.
Felmentem az irodába, és megkérdeztem, nincs-e pisztolyba való lőszer.
EnglishHe could pick them off one by one, but he dared not waste his ammunition.
Leszedhetné őket egyenként, de nem merte erre pocsékolni a lőszert.
EnglishBut suddenly a warning instinct told him that he was almost out of ammunition.
Az ösztöne ugyanakkor azt súgta, hogy a lőszere fogytán van.
EnglishAdded to this there is the dumped ammunition from past wars.
Ehhez még hozzájárul az elmúlt idők háborúiból származó, lerakott lőszerek tömege.
EnglishThe am-munition began to explode; he could feel his blouse smol-dering.
A muníció egyre sűrűbben robbant, érezte, hogy füstöl a zubbonya.
EnglishRabo jumped back in time to avoid the explosion as the ammunition cooked off.
Rabo épp idejében ugrott hátra, hogy elkerülje a felrobbanó lőszerek által szanaszét szórt repeszeket.
EnglishIf the Fascist machine-gunners saw you they gave you a drum of ammunition all to yourself.
Ha a fasiszta géppuskások meglátták az embert, egy egész hevederre való lőszert is kilőttek rá.
EnglishSo this Polynesian is sitting on a discarded German ammunition box.
Szóval, ott ül ez a polinéz egy félrehajított német lőszeres ládán.

Synonyms (English) for "ammunition":

ammunition
English