"amorphous" translation into Hungarian

EN

"amorphous" in Hungarian

EN

amorphous {adjective}

volume_up
In the ~centre of that lighter spot hovered an amorphous cloud of inky black.
E világos terület közepén egy alaktalan, éjfekete felhő lebegett.
So how did that amorphous Big Bang turn into our complex cosmos?
Hogyan alakult át tehát az alaktalan Nagy Bumm a mi összetett kozmoszunkká?
Már nem volt többé alaktalan tömeg.
He glanced over at the amorphous mass of rumpled bed linen that he hoped was Alec.
A formátlan, gyűrött ágyneműkupacra nézett az ágyon, és bízott benne, hogy az nem más, mint Alec.
Now the hedges were buried under amorphous white cloaks.
A sövény eltűnt a formátlan fehér köpönyeg alatt.
In the circle before the statues, something amorphous and dark had taken shape.
A sötétség formátlan gomollyá sűrűsödött az oltár előtti körben.
amorphous
Shapeless, as in: After Joey Clams got whacked, his head was amorphous.
"Miután szétverétk Joey Clams fejét, A fejformája amorf lett."
Amorf: Jelentése: ormótlan.
For a moment he stared intently at the swooping shadows, which were as amorphous as the molten forms in a Lava Lamp, but he could not make the connection.
Egy hosszú percig ostobán figyelte a kavargó árnyakat, az amorf alakzatokat, de hiába erőlködött, képtelen volt világosan felidézni az előkívánkozó emléket.

Context sentences for "amorphous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe could see it, ill defined and obscure through the plastic, a nearly amorphous shape.
A függönyön át látta a bizonytalan, homályos körvonalat, a szinte formátlan alakzatot.
EnglishFor one moment I thought I saw it, an amorphous shape rising above me.
Egy pillanatig mintha láttam volna egy formátlan gomolyt, ahogy a magasba emelkedik.
EnglishIn the circle before the statues, something amorphous and dark had taken shape.
A sötétség formátlan gomollyá sűrűsödött az oltár előtti körben.
EnglishIn the ~centre of that lighter spot hovered an amorphous cloud of inky black.
E világos terület közepén egy alaktalan, éjfekete felhő lebegett.
EnglishHe glanced over at the amorphous mass of rumpled bed linen that he hoped was Alec.
A formátlan, gyűrött ágyneműkupacra nézett az ágyon, és bízott benne, hogy az nem más, mint Alec.
EnglishSo how did that amorphous Big Bang turn into our complex cosmos?
Hogyan alakult át tehát az alaktalan Nagy Bumm a mi összetett kozmoszunkká?
EnglishShapeless, as in: After Joey Clams got whacked, his head was amorphous.
"Miután szétverétk Joey Clams fejét, A fejformája amorf lett."
EnglishSusan ran and kept on running through a long, frightening, amorphous night.
Susan tovább futott a végtelen, rémisztő éjszakában.
EnglishThe hill might have been anywhere in the world, and the soft lights of Paris were an amorphous shimmering in the fog.
A domb bárhol lehetett volna, és Párizs lágy fényei elmosódottan pislogtak a ködben.
EnglishI stood there shaken, looking at the amorphous form of the white sheet beneath the slimy surface.
Megrendülten álltam ott, és hosszasan néztem a fehér lepedő idomtalan formáját az iszapos felszín alatt.
EnglishNow the hedges were buried under amorphous white cloaks.
A sövény eltűnt a formátlan fehér köpönyeg alatt.
EnglishIt came out, formed an amorphous node, then turned white and began to liquefy, like the green thing.
Elődudorodott, formátlan csomóba állt össze, azután kifehéredett, és a zöld anyaghoz hasonlatosan folyósodni kezdett.
EnglishIts shaggy, amorphous shape rolled free of the sensory web, and it shambled off, escorted by wary guardians.
A bozontos, alaktalan figura kiszabadította magát az érzékelőhálóból, és óvatos őrök kíséretében elcsoszogott.
EnglishI detected something moving outside, but it was no more than a white blur, an amorphous shape, a pallid form quivering with potential.
A kint mozgó lény csak fehér, alaktalan pacának látszott, amely reszket a kínálkozó lehetőségtől.
EnglishExcept for that one time, when the voices from below had shouted in apparent anger, the sounds had been almost amorphous.
Attól az egy alkalomtól eltekintve, amikor a hangok egyszer dühösen nem zúdultak fel, szinte alaktalanok voltak.
EnglishIt was no longer amorphous.
EnglishAmorphous: Having no definite form.
EnglishAmorphous black things, as if they were great soft shapeless birds following the alignment of the land but free of its gravity.
Alaktalan, fekete dolgok, mintha nagy, puha, formátlan madarak suhannának a talaj felett; követik hullámzását, nem nyűgözi őket a nehézkedés.
EnglishImprecise, amorphous instruments like the framework directive are impractical and, most importantly, do not help victims.
A keretirányelvhez hasonló pontatlan, zavaros eszközök a gyakorlatban megvalósíthatatlanok, és ami ennél is fontosabb, nem segítenek az áldozatokon.
EnglishFor a moment he stared intently at the swooping shadows, which were as amorphous as the molten forms in a Lava Lamp, but he could not make the connection.
Egy hosszú percig ostobán figyelte a kavargó árnyakat, az amorf alakzatokat, de hiába erőlködött, képtelen volt világosan felidézni az előkívánkozó emléket.

Synonyms (English) for "amorphous":

amorphous