EN

amphitheatre {noun}

volume_up
amphitheatre
A curved tier; a giant amphitheatre save it was covered over; and only one-half of the oval.
Az ívelt páholysorok karéja; hatalmas amfiteátrum a föléje boruló hatalmas mennyezettel; a félbehasított ovális.
Following the crowd, they entered a narrow passage, at the end of which lay the amphitheatre, glittering with light.
A tömeget követve, beértek egy keskeny folyosóra, s annak végén terült el a fényben úszó amfiteátrum.
Now, this man doesn't need to go to a place like this, which is also -- this place, this arena, which is built like a Greek amphitheatre, is a place for ecstasy also.
Ennek az embernek nem kell ilyen helyekre mennie ez itt, ez az aréna is, melyet a görög amfiteátrum mintájára építettek, az extázis egyik otthona.
amphitheatre (also: arena, ring)
Now, this man doesn't need to go to a place like this, which is also -- this place, this arena, which is built like a Greek amphitheatre, is a place for ecstasy also.
Ennek az embernek nem kell ilyen helyekre mennie ez itt, ez az aréna is, melyet a görög amfiteátrum mintájára építettek, az extázis egyik otthona.
amphitheatre (also: balcony, gallery)
amphitheatre
volume_up
nézőtér {noun} (félkörben lépcsőzetesen emelkedő)
amphitheatre
volume_up
előadóterem {noun} (félkörben lépcsőzetesen emelkedő)
amphitheatre
amphitheatre (also: arena, lists)
amphitheatre (also: ring)

Context sentences for "amphitheatre" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThunder rippled round the greater amphitheatre of sky around the lake and Bowl at its centre.
Meteorit hasított a légkörbe, és közvetlenül a stadion fölött darabokra szakadt.
EnglishWhen they were trained he put them into the amphitheatre to fight for their lives.
Amikor kiképezték őket, a cirkuszban kellett küzdeniük életükért.
EnglishHe would give it one night soon in the amphitheatre to the whole City.
Valamelyik éjjel az amphitheatrumban tartja meg az előadást, és meghívja rá az egész várost.
EnglishTake it back to Atella and half-bum it in the amphitheatre there!
Vigyétek vissza Atellába, és égessétek el félig az amphitheatrumban.
EnglishA curved tier; a giant amphitheatre save it was covered over; and only one-half of the oval.
Az ívelt páholysorok karéja; hatalmas amfiteátrum a föléje boruló hatalmas mennyezettel; a félbehasított ovális.
EnglishWith the rehearsal finished, some enthusiasts could be seen already making their way into the giant amphitheatre.
A fpróba nemrégen érhetett véget, néhány lelkes rajongó már elfoglalta helyét az óriási amfiteátrumban.
EnglishFollowing the crowd, they entered a narrow passage, at the end of which lay the amphitheatre, glittering with light.
A tömeget követve, beértek egy keskeny folyosóra, s annak végén terült el a fényben úszó amfiteátrum.
EnglishOnly one officer kept his head-the same Cassius Caerea who fought that day in the amphitheatre.
Csak egyetlen tiszt őrizte meg a lélekjelenlétét ugyanaz a Cassius Chaerea, aki annak idején az arénában oly remekül küzdött.
EnglishIt was my luck that this fight was the best that had ever been exhibited at the amphitheatre.
Mindenki mondta, hogy nagy a szerencsém, mert ez a legnagyszerűbb gladiátori küzdelem, amely valaha az Amphitheatrumban lefolyt.
EnglishHe made the men of Atella build an amphitheatre to present the revised show, which was produced by himself.
Kényszerítette Atella polgárait, hogy építsenek egy amphitheatrumot, amelyben a játékoknak ezt az új változatát mutatják be.
EnglishIn the procession to the amphitheatre Germanicus and I rode, by special decree of the Senate, in our father's old war-chariot.
Az Amphitheatrumhoz vezető díszmenetben Germanicus és én, a szenátus külön engedélyével, apánk régi harci kocsijával hajtattunk.
EnglishBut he mixed red-hot discs of iron with this largesse, to remind them that he had not yet forgiven them for their behaviour in the amphitheatre.
Az arany- és ezüstpénzek közé azonban vörösen izzó vasérméket is kevert, hogy emlékeztesse a népet: nem feledkezett el cirkuszi viselkedéséről.
EnglishNow, this man doesn't need to go to a place like this, which is also -- this place, this arena, which is built like a Greek amphitheatre, is a place for ecstasy also.
Ennek az embernek nem kell ilyen helyekre mennie ez itt, ez az aréna is, melyet a görög amfiteátrum mintájára építettek, az extázis egyik otthona.
EnglishThe flickering torches were set on tall poles surrounding a kind of natural amphitheatre on the southern edge of town, a sort of depression between two hills.
A pislákoló fáklyákat magas oszlopok tetején helyezték el, melyek egy természetes amfiteátrumot vettek körül a város déli peremén, egy két domb között húzódó horpadásban.
EnglishThis was the last of the Civil Wars, a duel to the death between the only two men left on their feet-if I may use the metaphor-after an all-against-all sword-fight in the universal amphitheatre.
Ez volt a legutolsó polgárháború, egy végkimerülésig folytatott párbaj a két férfi között, aki a "mindenki mindenki ellen" jegyében folytatott csetepatéban még megmaradt.

Synonyms (English) for "amphitheatre":

amphitheatre
amphitheatrical
amphitheatric