"ample" translation into Hungarian

EN

"ample" in Hungarian

EN

ample {adjective}

volume_up
Surely this was ample time to count the vote and announce the result.
Ez kétségtelenül elegendő idő volt a szavazatok megszámlálásához és az eredmény bejelentéséhez.
He had ample combat power to deal with the threat, but that wasn't the issue.
Elegendő harci erővel rendelkezett, hogy megbirkózzék a fenyegetéssel, de nem az volt a dolga.
But we've got ample evidence to have an arrest warrant, I think.
De, úgy vélem elegendő bizonyítékunk van rá, hogy elfogatási parancsot adassunk ki ellene.
This will provide ample scope for funding civil society actions.
Ez bőséges teret biztosít a civil társadalom fellépéseinek finanszírozására.
But the supplies were ample and more than villagers ate, countered Tunston.
Igen, de bőséges adagot kaptak, és nemcsak a falusiak ették meg érvelt Tunston.
Ezek, uram, bőséges bizonyítékot szolgáltatnak.
The Saturn Weekender was built like a pleasure yacht; it was ample for four, spacious for two, but not spacious enough for Foyle and Jiz McQueen.
usz-víkendező úgy épült, mint egy kirándulóyacht; elég négynek, tágas kettőnek, de nem volt elég tágas Foyle-nak és Jisbella McQueennek.

Context sentences for "ample" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCertainly she was close to his height, slim-waisted, with ample breasts and hips.
Majdnem ugyanolyan magas is volt, karcsú derekú, dúskeblű és széles csípőjű.
EnglishThe industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Az iparnak tehát bőségesen lesz ideje egyéb, biztonságosabb anyagok kifejlesztésére.
EnglishBut the supplies were ample and more than villagers ate, countered Tunston.
Igen, de bőséges adagot kaptak, és nemcsak a falusiak ették meg érvelt Tunston.
EnglishWe will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Bőségesen lesz lehetőségünk arra, hogy megvitassuk az első vasúti csomag átdolgozását.
EnglishThere seems no doubt whatever that Caroline Crale had ample motive for the crime.
Kétségtelen, hogy Caroline Crale-nek látszólag bőven volt indítéka a bűntett elkövetésére.
EnglishAudry, while tall and ample of girth, was measured of posture and carefully graceful.
Audry, vele ellentétben, mérhetetlen eleganciával és méltósággal hordozta sovány testét.
EnglishThere was ample opportunity to delay a response, but-All we have here is unusual activity.
Akkor hát nincs itt semmi egyébről szó, csupán a szokásostól eltérő tevékenységről.
English'There would still be ample time to get to the Stullien Bowl in a seemly manner and-'
Még mindig van idnk, hogy a Karik stadionba érjünk, és illend módon...
EnglishBilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
A kétoldalú kapcsolatokat tekintve óriási tere van az együttműködés bővítésének.
EnglishThe alarm system reports to the command post, and we have an ample reaction force there.
A riasztó a parancsnoki szobában jelez, és bármi történjék, elég erővel tudunk reagálni.
EnglishEach depot is manned by a force of twenty engineers, with ample electric pumps.
Minden tárolóban elektromos szivattyúk működnek, egy-egy húszfős mérnökgárda tartja karban őket.
EnglishHuruga turned to me and said aloud: We have ample time for discussion.
Huruga hozzám fordult, és nyugalmat erőltetve magára szelíden megszólalt.
EnglishHe turned slowly, giving everyone in the audience chamber ample opportunity to see those tears.
Lassan megfordult, hogy a tanácsteremben mindenki jól láthassa azokat a könnyeket.
EnglishHe had ample combat power to deal with the threat, but that wasn't the issue.
Elegendő harci erővel rendelkezett, hogy megbirkózzék a fenyegetéssel, de nem az volt a dolga.
EnglishI'm fighting my condition with drugs, and I have an ample supply.
Gyógyszerekkel küzdök az átváltozás ellen, és van elég tartalékom, köszönöm szépen!
EnglishAcross from the velocipedes were cars with bodies intact, ample receptacles.
A velocipédekkel átellenben remek kocsiszekrények, csábító zugok.
EnglishHe guided me into the hallway where a pair of torches provided an ample light.
Bevezetett a folyosóra, hol két fáklya árasztott ragyogó fényt.
EnglishI scanned Gornon's ship, and found ample evidence that Ma.serd was the culprit.
Megvizsgáltam Gornon hajóját, és egyértelmű bizonyítékot találtam arra, hogy Maserd volt a tettes.
EnglishThere is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Bőven van lehetősége az olajnak és a piszkos víznek emögé kerülnie.
EnglishThis will provide ample scope for funding civil society actions.
Ez bőséges teret biztosít a civil társadalom fellépéseinek finanszírozására.

Synonyms (English) for "ample":

ample