EN

amplifier {noun}

volume_up
1. music
amplifier (also: amp)
It's a receiver and an amplifier, but only of my projected thoughts, no one else's.
Ez egy vevő és erősítő, de csak az én kivetített gondolataimé, máséval nem működik.
Talán valamilyen erősítő.

Context sentences for "amplifier" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt's a receiver and an amplifier, but only of my projected thoughts, no one else's.
Ez egy vevő és erősítő, de csak az én kivetített gondolataimé, máséval nem működik.
EnglishRebellion fails, thanks partly to Schwartz and a mentalic amplifier.
A lázadás Schwartz, valamint Daneel ügynöke, R. Gornon Vlimt tevékenysége révén meghiúsul.
EnglishOne of them was carrying an amplifier with a loudspeaker and a microphone.
Egyikük erősítőt vitt, hangszóróval ésmikrofonnal.
EnglishThe current fought with the protective diodes of his nerve amplifier.
Az áram harcba szállt az idegi erősítők diódáival.
EnglishThey are at peace, in total connectedness, because each one is paired with a positronic mentalic amplifier.
Teljes a békéjük és az elégedettségük, mert mindegyiküknek van egy pozitronikus mentálerősítője.
EnglishHe badly wanted to scratch the base of his amplifier socket, but there was no way to reach it without his harness.
Nagyon szerette volna megvakarni az erősítőaljzata alját, de a hám nélkül nem tudta elérni.
EnglishThe vast empty space acted as a natural amplifier.
A hatalmas, üres tér természetes hangerősítőként szolgált.
EnglishThe amplifier was turned on, and the microphone was slipped inside her caftan, so people could hear what she was saying in there.
Az erősítőt bekapcsolták, a mikrofont becsúsztatták a kaftánba, hogy mindenki hallja, mit mond Mrs. Graham odabent.
EnglishToshio went to the waters edge and switched on the hydrophone amplifier that would signal the two dolphins that they were wanted.
Toshio odament a víz széléhez, és bekapcsolta azt a hidrofonerősítőt, ami jelezte a delfineknek, hogy szükség van rájuk.
EnglishMaybe an amplifier.
EnglishCaptain Jhijun screamed so loud into the intercom that it probably didn't need an amplifier: CIC, bridge, I need an intercept estimate.
Csid-zsun kapitány olyan hangosan üvöltött az interkomba, hogy erősítőre nem is lett volna szüksége: Harcirányítás, itt a híd, elfogási becslést kérek.
EnglishFrom an amplifier to one side of the microphone, the listeners in the Oval Office could hear the mutter of the simultaneous translator speaking in Russian into Rudins ear in Moscow.
Az ovális teremben lévőők a mikrofon mellett álló erőősítőőbőől hallhatták a szinkrontolmács mormolását, aki Moszkvában oroszul beszélt Rugyin fülébe.
EnglishBut apparently I looked sufficiently dejected, for he held the mike out to me and switched on so that I could hear the crackle of the loudhailer's amplifier on the mast above my head.
Bizonyára elég csüggedtnek látszottam, mert felém nyújtotta a mikrofont, bekapcsolta, és hallottam a fejem fölött, az árbocon a hangszóró erősítőjének recsegését.