"amplitude" translation into Hungarian

EN

"amplitude" in Hungarian

EN

amplitude {noun}

volume_up
1. general
amplitude
volume_up
bőség {noun} (valaszték)

Context sentences for "amplitude" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWere there an unstinting amplitude, anything might be possible.”
Ha bőséges anyagi források állnának a rendelkezésünkre, minden lehetséges volna!
EnglishAmplitude shift in the Kavaznya radar signal, Wendy suddenly announced.
- A Kavaznya-radar jelzésben amplitúdóváltozás - jelentette Wendy.
EnglishWhen good comrades meet along the road, they share each with each, and all rejoice in mutual amplitude!
- Hajó barátok találkoznak az úton, megosztanak mindent, amijük csak van.
EnglishIn general, sir, I cannot fairly give you an amplitude of good news.
- Egészében véve, felség, nem szolgálhatok túl sok jó hírrel.
EnglishFor adequacy and advantage, a female needs proper amplitude.
- Egy nő esetében több okból is fontos a rendes méret.
EnglishPartially polarized moving pulses, amplitude modulated.
Mozgó impulzus, részben polarizálva, erősség modulálva.
EnglishTHE OTHER END SHALL BE SUBJECTED TO A BACK-AND-FORTH MOTION THE TOTAL AMPLITUDE BEING 300 MORE OR LESS 20 MM ( SEE FIGURE ) .
A másik véget 300 ± 20 mm amplitúdójú előre-hátra mozgásnak teszik ki (lásd az ábrát).
EnglishShe swung him back and forth, increasing the amplitude.
EnglishTHE SHIFT GIVEN IN THE FIFTH COLUMN OF THIS TABLE REPRESENTS THE AMPLITUDE OF A BACK-AND-FORTH MOTION APPLIED TO THE STRAP .
A fenti táblázat ötödik oszlopában megadott elmozdulás a hevederre alkalmazott előre-hátra mozgás amplitúdóját jelzi.
EnglishIt even claims that some financial institutions and authorities did not understand the nature, amplitude and complexity of the risks they incurred.
Sőt, azt is állítja, hogy néhány pénzügyi intézmény és hatóság nem látta át az általa vállalt kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét.
EnglishWhat I'm looking for now are spiky waves--- he patterned in the air with his index finger--- especially waves of very high amplitude coming at four to eight per second.
Most hegyes hullámokat keresek rajzolt a levegőbe a mutatóujjával , főleg nagyon magas amplitúdójúakat, amelyekből 48 jön másodpercenként.

Synonyms (English) for "amplitude":

amplitude