EN

to amuse [amused|amused] {verb}

volume_up
Bridge is not one of the games that amuse me.
A bridzs engem nem szórakoztat.
Alone of the company she appeared to be amused.
Rosamund az egyetlen az egész társaságban, akit a helyzet szórakoztat.
Engem szórakoztat válaszolta Gurgeh.
Maga pokolian mulattat, Marlowe.
Eléggé rokonszenvesnek tartom, mulattat.

Context sentences for "to amuse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI will tell Mme. de Beauseant about my adventure; perhaps it may amuse her.
Szavamra, elmondom a kalandomat Beauséant- nénak, hátha megnevettetem vele.
English'I'm sure you can find something else to amuse you besides watching me play a game.'
Biztosra veszem, hogy találsz más szórakozást is, minthogy engem nézel, ahogy játszom.
EnglishIt would quite amuse me to govern a kingdom like Herzoslovakia for four years.'
Egészen jó mulatság volna egy ilyen országot, amilyen Herzoslovákia, négy évig kormányozni.
EnglishAh, Lord Rutherford, how you always amuse me and satisfy me, Ramses said.
Á, Lord Rutherford, milyen szórakoztató is tud lenne jegyezte meg Ramszesz.
EnglishHe kills, it would seem from his letters,pour le sport to amuse himself.
A leveleiből úgy tűnik, azért öldököl, mert ez szórakoztatja pour le sport Sportból..
EnglishTogether they prepared for a game, to determine who first would amuse himself with Tatzel.
Együtt valami játékra készültek, hogy eldöntsék, kitöltse kedvét először Tatzellel.
EnglishHamunaptra's a myth told by ancient Arab storytellers... to amuse Greek and Roman tourists.
Hamunaptrát régi arab mesemondók találták ki... görög és római turisták mulatságára.
EnglishThey were telling stories for my benefit, trying to amuse me because I had them worried.
A történeteket is csak az én kedvemért mesélték, hogy felvidítsanak, mert aggódtak értem.
EnglishIf the people in Cimmura want to amuse themselves with rumours about me, let them.
Ha a cimmurai emberek a házasságomról szóló pletykákkal akarják szórakoztatni magukat, ám tegyék.
EnglishAnd I doubt this sword of mine will do much more than amuse our unexpected guest!
- És kétlem, hogy megállíthatnám ezzel az egy szál karddal!
EnglishHe began to pull down a bit more of the walls, in a leisurely sort of way, just to amuse himself.
- Kidöntött még egy kis faldarabot, pihenésképpen, csak úgy szórakozásból.
EnglishOne could buy much wine and amuse many fair women with his ransom.
Váltságdíjként jó pár hordó bort és zsenge, fiatal lányt kaphatnánk.
EnglishThese folks will amuse themselves by dragging out this business till the end of time to keep me idle.
- Ezek az emberek abban lelik örömüket, hogy a végtelenségig sétáltatnak.
EnglishThe lady evidently finds nothing in you to amuse her, and that is the truth of it.
- Az úrnőm nyilvánvalóan nem találja szórakoztatónak.
EnglishHe tilted his head, watching her with unconcealed amuse-ment.
Oldalra hajtotta a fejét és leplezetlen élvezettel figyelte a lányt.
EnglishIt might amuse me to dally with your former mistress.'
Van valami szórakoztató abban, hogy a volt szeretődet veszem magam mellé.
EnglishOf course, in the process, you must never do harm to others in any serious way, or you'll cease to amuse Him.
Nagyi szerint ez a magyarázat arra, miért van annyi idiótának szerencséje az életben.
EnglishHis display seemed to amuse the man in the trees; Jo-Beth heard laughter from him.
A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit; Jo-Beth tisztán hallotta, ahogyan nevetett.
EnglishA good arson job is just the sort of thing that would amuse Prince and brighten his morning.
Egy jó kis gyújtogatás pontosan olyan dolog, ami remekül elszórakoztatja őt, és megédesíti a délelőttjét.
EnglishIt was a way to amuse myself while I was awaiting word of the passing of the revered Cluvonus. by the way?'
Szórakoztató elfoglaltság volt, amíg arra vártam, hogy Cluvonus eltávozzon az élők sorából.

Synonyms (English) for "amusing":

amusing
amusement