"and" translation into Hungarian

EN

"and" in Hungarian

HU
EN

and {conjunction}

volume_up
and
As he removed his rags, arid kicked them away, he spoke of Avicus and Zenobia.
Miközben leszaggatta és félredobta a rongyait, Avicusról és Zenobiáról mesélt.
To settle down, to Make Good, to sell your soul for a villa and an aspidistra!
Letelepedni, Sokra Vinni, és eladni a lelked egy villáért és egy fikuszért.
It's also available here or in any part, I guess, in Europe and most cities in the world.
Gondolom elérhető itt és máshol is, Európában és a világ városainak többségében.
and
Let me advise you, then, to return to Norbury, and to examine the windows of the cottage again.
Azt tanácsolom, hogy menjen haza Norburybe, nézze meg azt a házat még egyszer.
The Elves were the ones who conceived the idea of the Ellcrys and who brought her into being.
Bennük fogamzott meg az Ellcrys eszméje, és ők is valósították meg.
[They've] sequenced approximately equally [as] many people in Europe and in China.
Körülbelül ugyanennyi embert szekvenáltak meg Európában és Kínában.

Context sentences for "and" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishHis mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.
EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishThe suit had been made by a good tailor, but the tailor's name had been removed.
Az öltöny jó szabó munkája volt, de a cégjelzést gondosan eltávolították belőle.
EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishThey learned at once that there was no license for Robert J. Taylor of 1353 N.W.
Azonnal tisztázták, hogy nincs kiadva semmiféle vezetői jogosítvány az 1353 N.W.
EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.