EN

anesthetic {noun}

volume_up
1. medicine, American English
Because there was no anesthetic on the battlefield... he had to carry out these amputations very quickly.
Mivel nem volt érzéstelenítő a csatatéren... nagyon gyorsan kellett végrehajtania az amputációkat.
érzéstelenítő hatása alatt

Context sentences for "anesthetic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI just shoot them full of anesthetic so they'll hold still while I photo them.
Csak telelövöm őket altatóval, hogy nyugton maradjanak, amíg lefényképezem őket.
EnglishIt was on Josef Mengeles operating table that, without anesthetic, Louis Zablonsky was castrated.
Louis Zablonskyt Josef Mengele műtőasztalán kasztrálták érzéstelenítés nélkül.
EnglishNo anesthetic, no disinfectant, probably done with stone tools.
Se érzéstelenítés, se fertőtlenítés; valószínűleg kőszerszámokkal hajtották végre.
EnglishFor his fifth kill, the Surgeon dispensed with the anesthetic.
Az ötödik áldozatánál a Sebész nem alkalmazott érzéstelenítést.
EnglishHe had done his duty and now he could use a little anesthetic-something stronger than Excedrin.
Megtette a kötelességét, most kijárna neki egy kis fájdalomcsillapító valami, ami erősebb, mint az Excedrin.
EnglishBecause there was no anesthetic on the battlefield... he had to carry out these amputations very quickly.
Mivel nem volt érzéstelenítő a csatatéren... nagyon gyorsan kellett végrehajtania az amputációkat.
EnglishI didn't use any anesthetic, did you hear that part?
Hallottad, mikor azt mondtam, hogy nem kértem érzéstelenítést?
EnglishBy the time we were out of the car, he had closed it up and loaded it with inch-long slivers of anesthetic chemical.
Mire kiszálltunk a kocsiból, már összerakta, és megtöltötte hüvelyknyi hosszú kábító vegyszer tüskékkel.
EnglishThe anesthetic slivers probably wouldn't work on human beings, but they might be poisonous -- and they would certainly hurt.
Az altató tüskék valószínűleg nem hatnak az emberekre, de talán mérgezőek és biztosan fájdalmasak.
EnglishWell, then, when she has come out of the anesthetic.
Nos, majd akkor, ha felébred az altatásból.
EnglishUsed as an anesthetic for short operations.
Kisebb műtétekhez használják érzéstelenítőnek.
EnglishMay I have some interesting anesthetic?
Englishunder the anesthetic
English'What anesthetic?'
EnglishBut then, as he persisted in his mad plunge toward the far end of the meadow, the wind became like a thousand needles delivering a dose of powerful anesthetic.
De ahogy botladozva rohant a legelőn át, a szél mintha ezernyi injekciós tűvel érzéstelenítőt fecskendezett volna belé.
EnglishSpinal anesthetic.
EnglishAfter all, despite the dentist's promise, there was always the chance he'd make records and take X rays while Chris was unconscious from the anesthetic.
Hiszen a fogorvos, minden ígérete ellenére, mégis készíthet róla feljegyzést vagy röntgenfelvételt, amíg Chris az altató hatása alatt van.
EnglishMirelly-Lyra gestured to him to slide over (with the cane, the cane that was anesthetic and instrument of torture and what else?
Mirelly-Lyra intett neki, a rúddal, hogy menjen arrébb (a rúd altató, kínzószerszám, és vajon még micsoda? Nem akarta megtudni), és bemászott mellé.
EnglishAnd lf Jonesy had had any Kübler-Ross step-into-the-light experiences, he had either kept them to himself or forgotten thanks to repeated doses of anesthetic and lots of pain-killers.
És ha Jonesynak voltak Kübler-Ross fénylátó élményei, akkor vagy megtartotta magának, vagy megfeledkezett róla, hála az ismételt adag fájdalomcsillapítóknak és altatóknak.

Synonyms (English) for "anesthetic":

anesthetic