"anew" translation into Hungarian

EN

"anew" in Hungarian

EN

anew {adverb}

volume_up
anew (also: afresh, again, newly, gin)
The king rose and lit anew the lamps that the wind had blown -out.
A király fölállt és újra meggyújtotta a lámpákat, amelyeket a szél elfújt.
It faltered when she drew back but surged anew when she stepped forward again.
Hátrébb lépett, mire a rosszullét enyhült, de ismét felerősödött, ahogy újra elindult.
Maybe he was grieving anew for Michelle and Chrissie.
Talán újra meggyászolta Michelle-t és Chrissie-t.
She did it out of frustration and a need to study the landscape anew.
Hajtotta a dühös tehetetlenség, meg szükség is volt rá, hogy újból elemezzék a domborzatot.
On any of these occasions, I say, we were alarmed anew.
És minden ilyen alkalommal, mint mondtam, újból és újból riadalom fogott el bennünket.
He wondered anew at how small the big man could make another feel in his presence, how like a little boy.
Újból arra kellett gondolnia, mennyire kisfiúvá törpül mindenki a nagydarab ember jelenlétében.

Context sentences for "anew" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI know you, she said, then paused as her eyes studied anew his leathered face.
Ismerlek téged mondta, majd elhallgatott, újra szemügyre vette a ráncos arcot.
EnglishWorse, it made him consider anew the fact that he still lacked anyone to succeed him.
És ami még rosszabb, ismét szembe kellett néznie a ténnyel, hogy nincs utóda.
EnglishIt faltered when she drew back but surged anew when she stepped forward again.
Hátrébb lépett, mire a rosszullét enyhült, de ismét felerősödött, ahogy újra elindult.
EnglishThe waiting began anew, but any real hope of rescue seemed irretrievably lost.
Elölről kezdődött a várakozás, de a szabadulás reménye örökre elveszett.
EnglishCarefully, she composed herself and tried to trace anew the source of the warning.
Egy bozótos mellett zihálva leült, majd végignyúlt a hűvösödő földön, és összpontosított.
EnglishBut now the challenge was mounted anew, this time in the form of the army that approached.
De most újabb kihívást intéztek hozzájuk, ez alkalommal a közelgő hadsereg alakjában.
EnglishJerle Shannara signaled anew, and up came a new set of spikes to block their path.
Jerle Shannara ismét intett, újabb tüskés falak zárták el útjukat.
EnglishI have long hidden away from the world, now I wish to see it anew as the century turns.
Most csak azt szeretném, hogy jelen legyek teljes tudatommal, az új korszak születésénél.
EnglishThe left flank had collapsed anew and again Allanon stepped forward to meet the rush.
A balszárny ismét átszakadt, Allanon ismét kiállt a rohamozók elé.
EnglishThey galloped past the foot soldiers and wheeled about on their flanks, forming up anew.
Elvágtattak a gyalogosok mellett, majd kanyarodásból ismét fölvették szokott formációjukat.
EnglishThe king rose and lit anew the lamps that the wind had blown -out.
A király fölállt és újra meggyújtotta a lámpákat, amelyeket a szél elfújt.
EnglishIt was and remains easy for most Americans to go somewhere else to start anew.
A legtöbb amerikai számára mindig is könnyű volt elmenni máshová és újrakezdeni, és könnyű is marad.
EnglishShe did it out of frustration and a need to study the landscape anew.
Hajtotta a dühös tehetetlenség, meg szükség is volt rá, hogy újból elemezzék a domborzatot.
EnglishThe light filled him anew, and again the world of mist and shadows receded.
A fény ismét eltöltötte, a köd és az árnyak visszahúzódtak.
EnglishHe sat with the sword in his lap and pondered anew its use.
Ült, az ölében tartotta a kardot, és ismét a fegyver használatán tűnődött.
EnglishTentacles tightened anew, and El's remaining arm snapped in three places.
Összegörnyedt, és bénultan lógott félúton a sziklák felett.
EnglishThey came out upon grassy shoulders still snow-speckled, and through forest, to grass anew.
Aztán még mindig hóval tarkázott füves hegynyeregre lyukadtak ki, majd az erdőn át ismét legelőre.
English'And to go forth on the round of lives anew - still tied to the Wheel.'
- Ismét új életet kezdeni, ismét a Kerékhez kötözve maradni.
EnglishThen, with dawn and a meal of weak gruel, the long walk began anew.
A hajnal beköszöntével aztán - némi híg zabkása-reggeli után - újrakezdődött a hosszú vánszorgás.
EnglishOn any of these occasions, I say, we were alarmed anew.
És minden ilyen alkalommal, mint mondtam, újból és újból riadalom fogott el bennünket.

Synonyms (English) for "anew":

anew
English