EN

angel {noun}

volume_up
1. general
angel (also: cherub)
You're an angel, he said tenderly through smoke, a nice rattle-brained angel.
Angyal vagy mondta gyengéden, füstbe burkolózva , édes, csavaros eszű angyal.
He is not a man, but an angel, a angel out of heaven.
Csókold meg hát, Nasie, ő nem ember, hanem angyal, valóságos angyal.
The white marble angel with her seashell holy water basin was perhaps the largest.
Úgy rémlik, a szenteltvizet tartó, fehérmárvány angyal volt a legnagyobb.
2. religion

Context sentences for "angel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSurely that white, pious church angel he was marrying would do nothing to help.
Az a fehér, ájtatos, templomi angyalka, akit elvett, bizonnyal nem fog segíteni.
EnglishHe watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
Útközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
EnglishAugustine had said, Angel is the name of their office, not of their nature.
Mint Szent Ágoston mondotta: Angyalnak neveztetik a hivataluk, nem a természetük.
EnglishYou are the angel, I said, whom the Lord gives permission to wield that sword.
Te vagy az angyal mondtam , akinek az Úr megengedi, hogy forgasd azt a kardot.
EnglishEven the holy water fount was there, though it had no giant angel to hold it.
Megmaradt még a szenteltvizes medence is, bár ezt nem egy óriási angyal tartotta.
EnglishI wasn't the only angel who went flying into the face of God with this great cry.
Nem én voltam az egyedüli angyal, aki ezzel a kiáltással repült fel az égbe.
EnglishAnd behold an angel of the Lord stood by him and a light shined in the room.
Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el.
EnglishThe Yawning Angel reviewed its own actions so far, and found them exemplary.
Az Ásító Angyal átgondolta eddigi lépéseit, és mindent kifogástalannak talált.
EnglishDid Dora sleep like an angel in her bed in the hotel opposite the cathedral?
Úgy alszik-e, mint egy angyal, a szállodai szobájában, szemközt a székesegyházzal?
EnglishYou're an angel, he said tenderly through smoke, a nice rattle-brained angel.
Angyal vagy mondta gyengéden, füstbe burkolózva , édes, csavaros eszű angyal.
EnglishThe fiery danger of an angel, the compulsion of a general on the field, Joan said.
Az angyal tüzes dühe, a csatamezőn parancsnokló generális szilárdsága mondta Johanna.
EnglishAngel said in the direction of Nicholas, as if he were now the sole source of wisdom.
Kérdezhetek valamit? nézett Nicholasra mint a tudás egyetlen kútfejére Angel.
EnglishSmiling like an angel, she drew her beautiful hand straight across her throat.
És angyali mosollyal elhúzta a kifeszített, gyönyörű kezét a torka előtt.
EnglishI mean, even if that were the case, which itŽs not... how do you kill an angel, Barry?
De, még ha erről is volna szó, persze nem... hogyan kell megölni egy angyalt?
EnglishThe white marble angel with her seashell holy water basin was perhaps the largest.
Úgy rémlik, a szenteltvizet tartó, fehérmárvány angyal volt a legnagyobb.
EnglishMy angel, said she to her dear friend, you will make nothing of that man yonder.
- Angyalom - mondta kedves barátnőjének -, ebből az emberből ugyan soha semmit ki nem húz!
EnglishBehold the miracle, behold the Mother, behold the Mother and her Angel ...
- Lássátok a csodát, lássátok az Anyát, lássátok az Anyát és az ő Angyalát!
EnglishAfter I leave, stroll over to the marble angel beside that lily pond.
- Miután távoztam, menjenek oda ahhoz a márványangyalhoz, a liliomos tó mellett.
EnglishAnd no wonder: for Satan himself transformeth himself into an angel of light.
S ez nem csoda, hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát.
EnglishHe was high, all right, and to me it was seeming more like PCP or angel dust all the time.
Tényleg el volt szállva, ami egyre inkább az angyalpor vagy a PCP hatásának tűnt.