"animosity" translation into Hungarian

EN

"animosity" in Hungarian

EN

animosity {noun}

volume_up
I just work here, mister, he said without any animosity.
Tudja, uram, én alkalmazott vagyok itt mondta minden ellenségeskedés nélkül.
The governments of Rwanda and Nairobi signed a peace settlement in November 2007 as an attempt to resolve the animosity between the two countries.
A ruandai és a nairobi kormány 2007 novemberében békemegállapodást írt alá a két ország közötti ellenségeskedés feloldása érdekében.
And from her mind came the pure stream of animosity and jealousy, the pure hate she had so keenly expressed.
Csak úgy sütött belőle a rosszindulat, az irigység, a gyűlölet, amelyet ilyen frappáns szavakba foglalt.

Context sentences for "animosity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOn certain occasions a state of animosity can arise between identical twins.
Vannak esetek, amikor az ikrek között egy idő után ellenszenv alakul ki.
EnglishLegge's friendship was certainly more painful than his animosity.
Mr. Legge barátsága a jelek szerint fájdalmasabbnak bizonyult, mint az ellenszenve.
EnglishThat overdone animosity against Caroline; it had not, somehow, been natural.
A Caroline iránti túlzott ellenszenv valahogy nem volt természetes.
EnglishThere was no animosity in her young, earnest face, only curiosity.
Fiatal, komoly arca nem volt ellenséges, csak kíváncsiság tükröződött rajta.
EnglishWhen he mentioned it to Alacrity, the breakabout's voice became brittle with animosity.
Amikor megemlítette Alacritynek, az űrász arcára kiült az utálkozás.
EnglishOr is his animosity impersonaldirected against aforeigner?
Vagy talán teljesen személytelen az ellenszenve, csupán egy idegen ellen irányul?
EnglishI just work here, mister, he said without any animosity.
Tudja, uram, én alkalmazott vagyok itt mondta minden ellenségeskedés nélkül.
EnglishLet me say that I do not have any animosity towards the US.
Hadd mondjam el, hogy én nem viseltetek ellenséges érzelmekkel az Egyesült Államok iránt.
EnglishI did entertain a feeling of animosity toward Caroline Crale.
Én csakugyan ellenséges érzülettel viseltettem Caroline Crale iránt.
EnglishYour history of animosity toward Jonathan and your suicidal impulses made you an excellent candidate.
Iránta táplált ellenséges érzelme és öngyilkossági hajlama szinte tálcán kínálta a megoldást.
EnglishIts eyes glared at them with steady, sunken animosity.
Szeme mélyről jövő ellenségességgel szegeződött rájuk.
EnglishAnd from her mind came the pure stream of animosity and jealousy, the pure hate she had so keenly expressed.
Csak úgy sütött belőle a rosszindulat, az irigység, a gyűlölet, amelyet ilyen frappáns szavakba foglalt.
EnglishThey virtually always allowed him to get close enough to explain that he held no personal animosity toward the target.
Ilyenkor legszívesebben elmagyarázta volna az áldozatnak, hogy nem személyes ellenszenv vezeti.
EnglishBut why on earth should you be pursued with such animosity?
EnglishThe two glared at each other with animosity.
EnglishWith no animosity, Rose said, Thats a nice way of saying you try to penetrate computer security systems, hack your way in, break encryptions.
- Ezt most úgy értsem, hogy komputerkalózkodással és ipari kémkedéssel foglalkoznak? - kérdezte Rose kissé megvetően.
EnglishFor our part, we can easily release information through the press sources we control about Muslim animosity toward the head of the Roman church.
Egy halott viszont nem mesél, így a másik oldal számára nem marad más lehetőség, mint spekulálni, az pedig az ő bajuk.
EnglishThe animosity was mutual.
EnglishI wondered if she could see into my soul and sense the animosity I now felt for him, the enslavement which had been so vicious for me 303
Belelát vajon a lelkembe Merrick, meglátja-e a brutális megalkotásom óta gyűlő haragomat, a leigázott haragját a szipolyozó Lidérc iránt?
EnglishThe governments of Rwanda and Nairobi signed a peace settlement in November 2007 as an attempt to resolve the animosity between the two countries.
A ruandai és a nairobi kormány 2007 novemberében békemegállapodást írt alá a két ország közötti ellenségeskedés feloldása érdekében.

Synonyms (English) for "animosity":

animosity
Other dictionary words