"ant" translation into Hungarian

EN

"ant" in Hungarian

HU
HU
EN

ant {noun}

volume_up
1. zoology
What goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Milyen célt próbál ez a hangya elérni azzal, hogy felmászik a fűszálra?
A black ant tasted one and turned at once to ash.
Egy fekete hangya belekóstol az egyikbe és nyomban hamuvá válik.
Mark watched an ant crawl across the table and disappear under a notepad.
Mark azt figyelte, ahogy egy hangya kúszik az asztallapon, aztán eltűnik az egyik jegyzetblokk alatt.

Context sentences for "ant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe's found a ball, an ant, a blade of grass, and in it he sees paradise and the abyss.
mégoly jelentőségteljes, amely mint név, mágikus erővel bírna, ha nem héberül van.
EnglishOld seaman's tradition, Clark explained, also enjoying the pleas- ant inactivity.
Régi tengerészhagyomány magyarázta a kellemes semmittevést élvező Clark.
EnglishBuild targetExecutes ant target_name command to build the specified target.
A cél lefordításaKiadja az ant cél_név parancsot a cél lefordításához.
EnglishWhat goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Milyen célt próbál ez a hangya elérni azzal, hogy felmászik a fűszálra?
EnglishOn its port side, a long piece of busted rotor floated in the water like a 'ant's canoe-paddle.
A fara mögött hosszú, törött rotordarab lebegett a vízben, mint egy óriási kenulapát.
EnglishYou're going to have to show me how to get in without knowing what city I w ant.
Anélkül kell megmutatnia, hogy tudná, melyik város érdekel.
EnglishThat matters a hell of a lot more than the piss-ant business in Berlin.'
Ez azért sokkal komolyabb dolog, mint az a kis berlini csetepaté.
EnglishThe ant's brain has been hijacked by a parasite that infects the brain, inducing suicidal behavior.
A hangya agyát eltérítette egy agyi élősködő, öngyilkos viselkedésre kényszerítve őt.
EnglishBuild projectExecutes ant dist command to build the project.
A projekt lefordításaKiadja az ant dist parancsot a projekt lefordításához.
EnglishMark watched an ant crawl across the table and disappear under a notepad.
Mark azt figyelte, ahogy egy hangya kúszik az asztallapon, aztán eltűnik az egyik jegyzetblokk alatt.
EnglishAn inquisitive ant was busy in one of the eye sockets but otherwise the thing was lifeless.
Egy kíváncsi hangya szorgoskodott egyik szemüregében, de egyébként az egész vacak élettelennek látszott.
EnglishTwenty-six is the number we w'ant, and the sooner the better, but w'e don't want to pull up at the front door.
A huszonhatost keressük, és minél előbb, annál jobb, de nem megyünk kocsival a kapuig.
EnglishIt was the moon a fragment of wan light like the wings of an ant.
A halovány fényfoltok, akár a repülőhangyák szárnyacskái.
English'Prob'ly wa'ant nothin but a blackberry thorn, just the same,' he said.
- Nem vót az semmise, csak egy szedertüske, az.
EnglishClose up ... well, they've been called piranha ant nests.
Közelebbről nézve nos, pirányahangya fészeknek nevezték őket.
EnglishThe approaches to the monorail station were black with the ant-like pullulation of lower-caste activity.
Az egysínű állomásának bejáratai elsötétedtek az alsóbb kasztok tagjainak hangyaszerű nyüzsgésétől.
EnglishThe first lot was too pli- ant, and when he tried to work them into a twisting runnel, they collapsed and buckled.
Hari követte a példájukat, ám amikor a lyukakba dugta az ágacskát, rájött, valahol tévedett.
EnglishA black ant tasted one and turned at once to ash.
Egy fekete hangya belekóstol az egyikbe és nyomban hamuvá válik.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Szóval az erdőben vannak, vagy a legelőn, és látják, hogy egy hangya egy fűszálon mászik felfelé.
EnglishThose heavy ant cellulite pants built up the strength in her legs.
Azok a nehéz gatyák megerősítették a lábait.

Synonyms (English) for "ant":

ant