EN

anticipated {adjective}

volume_up
anticipated
anticipated (also: premature, premised)
anticipated (also: expected)
Increasing student mobility is one of the anticipated benefits of the Bologna Process.
A diákmobilitás növekedése a bolognai folyamat egyik remélt előnye.

Context sentences for "anticipated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe fight against climate change, however, will be much cheaper than anticipated.
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem azonban az előre jelzettnél sokkal olcsóbb lesz.
EnglishReynolds anticipated Miss Darcy's delight, when she should enter the room.
Mrs. Reynolds előre elképzelte, mennyire fog örülni Miss Darcy, ha meglátja a szobát.
EnglishBut mainly I anticipated his written assur- ance that all was well in New Orleans.
Főleg azonban az írásos bizonyságra volt szükségem, hogy New Orleansban minden rendben.
EnglishKessler's instinct was to turn toward the bushes, but the voice anticipated him.
Kessler ösztönösen a bokrok felé fordult volna, de a hang megelőzte.
EnglishDid our favourite money-lender commit suicide as woefully anticipated?
Kedvenc uzsorásunk az elvárásoknak megfelelően szomorú módon véget vetett életének?
EnglishIt had been anticipated, of course, that they wouldn't always be able to get there in time.
- Parsons a számlálójára nézett, és nagyon nem tetszett neki az, amit látott.
EnglishI had anticipated this, and had ready an elaborate account of the lady's bad knee.
Mivel ezt előre láttam, már készen álltam a hölgy fájós térdéről szóló részletes beszámolóra.
EnglishIn 2008 alone, the EIB paid out EUR 10 billion more than it anticipated.
Egyedül 2008-ban a vártnál 10 milliárd euróval többet fizetett ki az EKB.
EnglishIf they've anticipated us, set a trap at the funeral home Then you might need my help, she said.
Lehet, hogy már várnak ránk, és csapdát állítottak a temetkezési vállalkozónál...
EnglishHer temper was not cooled by the obvious fact that he had anticipated her.
Dühét nem hűtötte le, hogy Steve nyilvánvalóan számított erre, s még csak össze se rezzent.
EnglishAs they had anticipated, the column of Thalesian troops moved in pursuit.
Ahogy számítottak rá, a thalesiai sereg azonnal az üldözésükre indult.
EnglishIn any case the doctor had anticipated no collapse in the near future.
Annyi bizonyos, hogy az orvos nem számított betegének hirtelen halálára a közeljövőben.
EnglishIncreasing student mobility is one of the anticipated benefits of the Bologna Process.
A diákmobilitás növekedése a bolognai folyamat egyik remélt előnye.
EnglishAnnie's marriage had been dissolved in a much more legal fashion than Paul had anticipated.
Annie házassága sokkal törvényesebben bomlott fel, mint ahogyan Paul feltételezte volna.
English'But what happened after that was something none of us had anticipated,' Uhlander said.
- De ami utána történt, arra senki sem számított - mondta Uhlander.
EnglishOnce again, the anticipated growth of road freight transport will test us to the utmost.
Ismétlem: a közúti áruszállítás várható növekedése a legkeményebb próba elé állít bennünket.
EnglishJust remember, Dors: this is the Cusp Era, as anticipated by ourselves for so long.
Ne felejtsd el, Dors: ez a korszak a grafikon csúcspontja, a történelem legkritikusabb periódusa.
EnglishThey're even angrier over our recognition of Taiwan than we'd anticipated.
Sokkal jobban dühíti őket Tajvan elismerése, mint gondoltuk volna.
EnglishIt sug- gested that the long anticipated invasion of the Warlock Lord was at hand.
A Boszorkánymester rég megjósolt támadása tehát küszöbön áll.
EnglishThis is what happens when speakers take up a greater amount of time than was anticipated.
Ez történik akkor, amikor a felszólalók több időt vesznek igénybe az előre megállapítottnál.

Synonyms (English) for "anticipated":

anticipated
anticipation